Psychomotorische therapie en danstherapie

Bij psychomotorische therapie en danstherapie worden het bewegend lichaam én het lichaam zelf ingezet als middel om tot meer zelfkennis te komen en als middel tot verandering.

Inhoud van de behandeling

Er worden zowel lichaamsgerichte als bewegingsgerichte oefenvormen aangeboden. Denk aan:

 • sport en spel;
 • drama;
 • dans;
 • yoga;
 • judo;
 • ademhalings- en ontspanningsmethoden.

Welke thema's komen aan bod?

Daarna wordt stilgestaan bij wat deze oefeningen oproepen aan lichamelijke signalen en klachten bij de patiënt én in relatie tot de ander, en wat de emotionele betekenis hiervan kan zijn. Verschillende thema’s die aan bod komen zijn:
 • zelfbeeld;
 • ontspanning;
 • samenwerking;
 • vertrouwen;
 • kracht;
 • afstand/nabijheid;
 • grenzen/drempels;
 • non-verbale communicatie;
 • herkennen;
 • erkennen;
 • verdragen en uiten van emoties.
Ook biedt deze therapie de ruimte om in een veilige omgeving te oefenen met nieuw gedrag. Dit kan zowel in een groep als individueel.