Opname Vervangende Dagbehandeling

Patiënten voor wie opname niet (meer) geïndiceerd is en voor wie poliklinische zorg onvoldoende is, kunnen in aanmerking komen voor dagbehandeling. Het gaat om patiënten met angst- en stemmingsklachten en patiënten met een eerste psychose, na voldoende stabilisatie.

Doel

Het doel van de OVDB is (verdere) stabilisatie en/of terugvalpreventie. Ook is (verdere) diagnostiek mogelijk. We werken met vooraf opgestelde haalbare doelen en evalueren steeds de voortgang.

De OVDB is een open behandelgroep met een duur van 6 weken. Op indicatie is er een verlenging van maximaal 6 weken mogelijk. Het programma loopt van maandag tot en met donderdag met een deelname van minimaal 2 en maximaal 4 dagen per week.

Behandeling

Waaruit bestaat de OVDB?

 • beeldende therapie;
 • dans- en bewegingstherapie;
 • ontspanningsoefeningen;
 • running/wandelen;
 • cognitieve gedragstherapie;
 • gespreksonderdelen.
Ook kijkt u individueel met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige naar uw dagplanning en structuur. De psychiater kijkt hoe uw medicatie zo goed mogelijk ingesteld kan worden. Op indicatie is systeemtherapie of individuele CGT/EMDR mogelijk. 

Wanneer geen behandeling?

Behandeling in de groep is niet mogelijk indien er sprake is van:

 • ernstige verslavingsproblemen (bijv. alcohol, drugs en/of medicijnen); 
 • ernstige psychotische klachten (bijv. extreme verwardheid);
 • ernstige neiging tot suïcide/zelfdoding; 
 • agressief gedrag of zelfbeschadigend gedrag;
 • persoonlijkheidsproblematiek als hoofddiagnose.

Verwijzing

Verwijzing van buiten het ETZ is mogelijk door contact op te nemen met D. Elshoff, psychiater (013) 465 55 20. Middels telefonisch overleg met behandelaar en intake met patiënt wordt gekeken of de OVDB geïndiceerd is.