Colorectale chirurgie

Snel naar

Laatste update 20 juni 2024

De darmchirurgen van het ETZ voeren per jaar meer dan 400 operaties aan de dikke- en/of endeldarm uit. Deze operaties zijn dan ook een belangrijk speerpunt. De meeste patiënten worden behandeld vanwege kanker aan dikke darm of endeldarm.​

Ook ondergaan veel patiënten een operatie vanwege een ontsteking in de darm, zoals bij diverticulitis (ontsteking aan een uitstulping in de dikke darm), colitis ulcerosa (ontstekingsziekte van de dikke darm) of de ziekte van Crohn. Deze behandelingen voeren de chirurgen in nauwe samenwerking uit met de mdl-artsen, oncologen, radiologen en radiotherapeuten.

Ontwikkelingen

De chirurgische behandeling van aandoeningen van het maag-darmstelsel is de afgelopen jaren sterk veranderd. Door het aantrekken van nieuwe chirurgen en het invoeren van moderne technieken voldoet de Colorectale chirurgie van het ETZ aan de modernste eisen.

Sinds vele jaren voeren de chirurgen het grootste deel van de operaties uit via laparoscopie (ook wel sleutelgat- of kijkoperatie genoemd). Ook hebben zij veel ervaring opgedaan met de transanale endoscopische chirurgie. De chirurgen vinden het erg belangrijk om samen met u de minst belastende behandeling te kiezen.

Tegenwoordig proberen we zelfs om veel patiënten met endeldarmkanker helemaal niet te opereren. Hiertoe werken we nauw samen met het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis om zoveel mogelijk mensen te behandelen binnen het zogenaamde ‘Wait-and-See-programma bij endeldarmkanker‘.

Zorgpad

Voor het vaststellen en behandelen van darmkanker zijn verschillende onderzoeken en behandelingen nodig, waarbij je te maken krijgt met diverse specialisten. Het gehele traject duurt een aantal maanden. Vanwege de tijdsduur en complexiteit van de diagnostiek en behandeling is een zorgpad ontwikkeld. De bedoeling van het zorgpad is om de organisatie en de onderlinge communicatie zo soepel mogelijk te laten verlopen en zo duidelijkheid en eenduidigheid te verschaffen aan jou en je behandelend artsen en verpleegkundigen.

Colon Herstel Programma

Op de verpleegafdeling Chirurgie hanteren we al vele jaren het zogenaamde ‘Colon Herstel’ programma. Dit houdt onder meer in, dat u voor, tijdens en na de operatie via een modern protocol wordt behandeld, met als doel zo snel en goed mogelijk te herstellen.

In het kort betekent dit dat u geen darmvoorbereiding (geen dieet of laxeerschema) meer krijgt, de anesthesist u optimale pijnstilling geeft en u na de operatie snel weer kan en mag eten en bewegen. Hierdoor kunt u meestal vier tot zes dagen na de operatie weer naar huis toe. De opnameduur is in Tilburg door de goede zorgen op de verpleegafdeling aanmerkelijk korter dan het landelijk gemiddelde.

Registratie (DCRA-Audit)

In de DCRA worden sinds 2009 alle dikke darm- en endeldarmoperaties voor kanker landelijk geregistreerd. In de registratie zitten verschillende proces-, en uitkomstindicatoren die inzicht geven in ontwikkelingen en kwaliteit van darmkankerchirurgie in Nederland. Zo kunnen uitkomsten als sterfte, complicaties en radicaliteit van de operaties van de verschillende ziekenhuizen met elkaar vergeleken worden. In Engeland heeft zo een systeem tot een kwaliteitsverbetering geleid. Uiteraard doen wij met veel enthousiasme mee aan deze registratie.
Voor meer informatie over de registratie verwijzen wij naar: https://dica.nl/dcra/home.

 • Over het zorgteam

  Gecertificeerde darmchirurgen

  Operaties aan de darmen worden uitsluitend uitgevoerd door gecertificeerde (gediplomeerde) chirurgen. Al onze chirurgen zijn door de Nederlandse Vereniging van Heelkunde gecertificeerd. Daarbij zijn meerdere van onze chirurgen ook nog gecertificeerd in de Colorectale Chirurgie bij de Europese Vereniging van Medisch Specialisten (UEMS).

  Complexere operaties worden vaak door twee ervaren darmchirurgen samen uitgevoerd. Ook voor acute operaties is tijdens de diensten een achterwachtsysteem geïntroduceerd, zodat er 24 uur per dag, 7 dagen per week een ervaren, gecertificeerde darmchirurg beschikbaar is.

  Inzet Physician Assistent

  De ‘Physician Assistant’ is een gespecialiseerd verpleegkundige die de patiënt met een darmaandoening begeleidt door het gehele proces. Vanaf de diagnostiek door de MDL-arts tot rondom de operatie. Tijdens de nabehandeling zal ze zorgen voor een zo optimaal mogelijke behandeling. Zij is uw vaste contactpersoon gedurende uw ziekteproces.

  Samenwerking

  Bij de behandeling van alle aandoeningen van de dikke darm is een goede samenwerking uitermate belangrijk. Om de beste behandelmethoden te kunnen uitkiezen is het van het grootste belang dat alle patiënten voor en na de operatie besproken worden met het team van behandelende artsen.
  Deze samenwerking bestaat uit MDL-artsen (Maag- darm en leverartsen), oncologen (kankerspecialisten), radiotherapeuten (bestralingsartsen) en pathologen. Samen zorgen we ervoor dat iedere patiënt een optimale, op maat gemaakte behandeling krijgt.

Zorgteam

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 01 20

Openingstijden
Telefonisch ma t/m vr 9.00 – 11.30 uur en 13.30 – 16.00 uur

Route
1

ETZ TweeSteden

Direct nummer
(013) 221 01 20

Openingstijden
Telefonisch ma t/m vr 9.00 – 11.30 uur en 13.30 – 16.00 uur

Route
72

Pagina delen?