Wait-and-See bij endeldarmkanker

Snel naar

Laatste update 05 mei 2024

Het doel van de behandeling Wait-and-See bij endeldarmkanker is om een orgaansparend alternatief te bieden voor de standaard operatie na chemoradiotherapie (combinatie van bestraling met chemotherapie). Hierbij wordt de gehele endeldarm weggenomen met of zonder stoma. Patiënten ondergaan geen operatie en lopen hierdoor niet de risico’s van een operatie, geen blijvend stoma en waarschijnlijk minder incontinentie en seksuele klachten dan na een operatie.

In plaats van een operatie te ondergaan worden patiënten gedurende vijf jaar zeer intensief en frequent gecontroleerd. Het doel van deze controles is om eventuele terugkerende endeldarmkanker in een vroeg stadium op te sporen. Deze controle-onderzoeken bestaan uit MRI-scans, sigmoïdoscopie, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek.

Wie kan ‘Wait-and-See’ ondergaan?

De behandeling kan alleen veilig worden toegepast bij patiënten bij wie de tumor en de omliggende lymfeklieren volledig zijn verdwenen na de chemoradiotherapie. Voordat de behandeling gestart kan worden, wordt daarom een MRI-scan gemaakt en een sigmoïdoscopie. Als er nog een duidelijke resttumor is na chemoradiotherapie is “Wait-and-See” niet mogelijk voor u.

(Nog) niet zeker of de tumor helemaal verdwenen is?

Als er slechts een kleine resttumor aanwezig is of het niet zeker is of de tumor helemaal verdwenen is, kan de tumor eventueel verwijderd worden via een kijkoperatie door de anus (TAMIS). Via de anus wordt een stukje van de darm met daarin de plek waar de tumor heeft gezeten, weggehaald. Het verschil met de standaard operatie is dat er niet via de buik wordt geopereerd en er geen stoma aangelegd wordt. Bij sommige mensen moet nadien alsnog de uitgebreidere operatie plaatsvinden.

Effectiviteit

De kans is aanwezig dat de tumor terugkeert in het rectum. We zullen dan de situatie uitgebreid (met behulp van aanvullende onderzoeken) beoordelen en u dan wederom de beste behandeling aanbieden. De analyse en behandeling binnen het Wait-and-See traject zijn uitgesproken maatwerk.

We werken zeer intensief samen met de afdelingen Radiologie (waar 2 radiologen gespecialiseerd zijn in het beoordelen van de speciale plaatsjes die bij de MRI gemaakt worden) en MDL (waar 2 MDL-artsen zich toeleggen op de kijkonderzoeken om in te schatten of de tumor geheel is verdwenen). De coördinatie wordt verzorgd door de Physician Assistant van de afdeling Chirurgie.

Patiëntfolders