Minimaal invasieve chirurgie (sleutelgat- of kijkoperaties)

Snel naar

Laatste update 10 mei 2024

In principe voeren we alle dikkedarmoperaties via een kijkoperatie uit. Hierbij wordt de buik opgeblazen en via enkele kleine sneetjes brengen we instrumenten in om de operatie te verrichten. Via een kleinere snee wordt dan het zieke darmdeel verwijderd. Groot voordeel van een kijkoperatie is, dat u kleinere littekens, dus minder beschadiging van de buikwand heeft. Ook worden de darmen minder vastgepakt tijdens de operatie.

Op korte termijn kan dit leiden tot een sneller herstel en op langere termijn minder littekenbreuken en minder verklevingen. Helaas kunnen niet alle patiënten op deze manier geopereerd worden. Een kijkoperatie lukt soms niet als u al eerder in de buik bent geopereerd, er kunnen dan te veel verklevingen in de buik ontstaan. Ook kan de tumor soms te groot zijn of in de omgeving ingegroeid zijn.

Zorgteam