Assistent van de anesthesioloog

Binnen het specialisme Anesthesiologie zijn er verschillende professionals betrokken bij de zorg voor patiënten. De assistent van de anesthesioloog kan verschillen. In alle gevallen zijn het specifiek voor preoperatieve screening opgeleide professionals. In het ETZ kunt u naast de anesthesioloog verpleegkundig specialisten, nurse practitioners en physician assistants tegenkomen. Ook mensen in opleiding tot deze functies kunt u tegenkomen. 

Te allen tijde is de anesthesioloog eindverantwoordelijk voor de screening en uw gegevens worden altijd nog een keer extra gecontroleerd door een anesthesioloog. Dit kan gebeuren door uw status nogmaals te beoordelen of door overleg met een toegewezen anesthesioloog.