Plaatselijke verdoving

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

Plaatselijke verdoving is een vorm van anesthesie dat gebruikt wordt bij veelal kleinere ingrepen. U blijft wakker tijdens de operatie. Plaatselijke verdoving kunnen wij op twee manieren toepassen. Lokale anesthesie betekent dat heel lokaal een klein gebied kan worden verdoofd. Bij locoregionale anesthesie wordt een groter gebied, zoals een arm, been, voet of een gedeelte van de romp verdoofd. 

Lokale anesthesie

De anesthesioloog of de operateur kan gebruik maken van een lokale verdoving. Meestal gebeurt dit bij kleinere ingrepen. De lokale verdovingsvloeistof wordt ingespoten rondom het operatiegebied, waardoor de pijnsignalen niet naar het hoofd worden gestuurd.

Locoregionale anesthesie

Bij operaties aan de ledematen kan ook gekozen worden voor een plaatselijke verdoving (locoregionale anesthesie). Bij deze methode wordt de zenuwgeleiding van een specifiek deel van het lichaam geremd door lokale verdovingsmiddelen in de buurt van zenuwen te spuiten.

Het lokale verdovingsmiddel zorgt er voor dat de pijnsignalen die in het operatiegebied worden gevormd, tegengehouden worden op de plek waar de verdoving wordt ingespoten en van daar uit niet doorgestuurd kunnen worden naar het hoofd, waardoor u geen pijn voelt.

De anesthesioloog kan met behulp van een echotoestel, dat pijnloze en ongevaarlijke geluidsgolven het lichaam instuurt, een beeld maken van uw zenuwen, spieren en bloedvaten. Doordat de zenuwen af te beelden zijn op een scherm, kan de anesthesioloog op een veilige manier verdovingsmiddel in de buurt van de zenuwen spuiten.

Doordat direct op het scherm zichtbaar is wat er gebeurt, is de kans op een complicatie van deze ingreep heel klein. Soms gebruikt de anesthesioloog een apparaatje om de zenuwen beter op te sporen, waardoor u kleine schokjes kunt voelen of onwillekeurige bewegingen voelt. Dit voelt een beetje raar, maar is doorgaans niet pijnlijk.

De locoregionale anesthesie, die voorheen ook wel plexus werd genoemd, kan ook geprikt worden wanneer u bloedverdunners gebruikt en deze van de operateur door mag of moet gebruiken.

Het grote voordeel van een locoregionale anesthesie is de effectiviteit en de duur van de pijnstilling. Door de pijnsignalen bij de bron te stoppen worden deze signalen niet geregistreerd door het hoofd. Voor een aantal operaties heeft locoregionale anesthesie verder als bijkomend voordeel dat de bloedvoorziening van het verdoofde lichaamsdeel toeneemt. Dit is een normale bijwerking die mogelijk een positief effect heeft op de doorbloeding van het operatiegebied en een betere wondgenezing.

Met het door ons gebruikte middel kunnen we voor 12-24 uur een goede pijnstilling aanbieden. In sommige gevallen, zoals bij pijnlijke ingrepen, kan er op de plek van de eerste injectie ook een slangetje worden achtergelaten voor een nog langere pijnstilling. Wanneer een slangetje wordt achtergelaten, loopt een verpleegkundige dagelijks bij u langs om te controleren of u voldoende pijnstilling heeft en of het mogelijk is om het slangetje te verwijderen.

Locoregionale anesthesie kan ook samen met narcose worden toegepast om de voordelen van beide technieken te combineren. Naast het verdoven van de ledematen is het, door het ontwikkelen van nieuwe technieken, ook steeds beter mogelijk om andere gebieden van het lichaam te verdoven.

Deze technieken zorgen dan voor een verdoving van een gedeelte van de borstkast of de romp en worden altijd gebruikt in combinatie met een algehele narcose. Zo zijn er technieken voor pijnstilling bij borstoperaties, onderbuik operaties en riboperaties.