Anesthesiologie en pijnbestrijding

ETZ Elisabeth
Direct nummer
PreOperatieve screening (POS-poli)
(013) 221 00 10

Openingstijden
Telefonisch 09.00-16.00 uur
Route
3

ETZ TweeSteden
Direct nummer
Pijncentrum
(013) 221 04 10

Openingstijden
Telefonisch 09.00-16.00 uur
Route
90

Anesthesiologie is het specialisme in de geneeskunde dat zich bezig houdt met uitschakelen van gevoel en pijnbestrijding. De anesthesioloog doet dit op verschillende terreinen. De vakgroep anesthesiologie bestaat uit 20 anesthesiologen. 

PERIOPERATIEVE ZORG

De anesthesioloog is de medisch specialist die verantwoordelijk is voor de zorg voor patiënten vóór, tijdens en na een operatie. Anesthesiologen verzorgen narcose en plaatselijke verdoving. De anesthesioloog zorgt verder voor goede monitoring en ondersteuning van de lichaamsfuncties (zoals ademhaling en bloedsomloop) van de patiënt tijdens de operatie. Deze specialist zorgt er verder voor dat uw behandelaar de optimale omstandigheden heeft om uw ingreep goed uit te voeren. Alvast meer weten over het voorbereiden op een operatie? Bekijk onderstaande video.

PIJNBESTRIJDING

Binnen de afdeling anesthesiologie zijn een aantal anesthesiologen gespecialiseerd in de behandeling van chronische pijn. Ook pijnbestrijding in het algemeen behoort tot het takenpakket. 

Voorafgaand aan een ingreep, tijdens de preoperatieve screening, kiest de anesthesioloog in overleg met u de meest geschikte verdovingsvorm. Tijdens de operatie zorgt hij ervoor dat u in optimale conditie blijft. Hiervoor bewaakt en stabiliseert hij de bloedsomloop en ademhaling. Na de operatie verzorgt hij de pijnbestrijding.

F.M. de Beer

Anesthesioloog - pijnspecialist

Teamspeler met aandachtsgebied pijngeneeskunde en neuromodulatie

S.J.A. van Bilsen

Anesthesioloog

Teamspeler met interesse in urgentiegeneeskunde en opleiding

R.C. Bremer

Anesthesioloog

F. Callebaut

Anesthesioloog - pijnspecialist

Doel van de behandeling van chronische pijn is zowel pijn verminderen als het bieden van handvaten om zo goed mogelijk met de pijn om te gaan.

T. Defossez

Anesthesioloog

Elke patiënt is uniek in zijn of haar situatie. Ik vind het belangrijk oog te hebben voor de mens achter de patiënt.

R. Froklage

Anesthesioloog-intensivist

Met onze 24/7 aanwezigheid in het ziekenhuis bieden wij continue zorg wat betreft anesthesie, sedatie, traumaopvang, pijnbestrijding en palliatie.

drs. D. Jansen

Anesthesioloog

Met oog voor de patiënt én het team, en specifieke interesse voor wetenschap, innovatie en trauma!

M.J.H.E. Meertens

Anesthesioloog

J.L. van de Minkelis

Anesthesioloog - pijnspecialist

Geïnteresseerd in ontstaan van pijn. Ik heb bijzondere aandacht voor neuromodulatie en de behandeling van neuropathische pijn.

J.E. Moll

Anesthesioloog

Lieke Muntinga

Anesthesioloog

Alles wat een operatie ‘verstoort’ aan het lichaam van een patiënt probeer ik weer terug in balans te brengen zodat de patiënt zo ongeschonden mogelijk de operatiekamer uitkomt.

dr. G.J. Noordergraaf

Anesthesioloog

In de uitoefening van mijn vak streef ik naar kwaliteit. Eruit halen wat kan.

A.E. van Oers

Anesthesioloog

J.W.A.M. Oomen

Anesthesioloog

Een operatie en bijbehorende anesthesie zijn over het algemeen stressvol. Patiënten zo goed mogelijk hierin begeleiden met de beste zorg is zeer dankbaar werk!

Pascal Ramsodit

Anesthesioloog-pijnspecialist

Ik gebruik verschillende anesthesie-technieken en weeg deze per patiënt af. Zo komt de patiënt met zo min mogelijk pijn en ongemak door de behandeling heen

J.T. Schaffers

Anesthesioloog

Ik werk graag in een groot dynamisch ziekenhuis met prettige werksfeer zoals het ETZ

J. de Vries

Anesthesioloog

P.W.M. Willems

Anesthesioloog