Spreekuur hoofd-hals oncologie

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 539 80 35
Route
6

Op de polikliniek MKA-chirurgie op ETZ Elisabeth behandelen we patiënten met goed- en kwaadaardige tumoren in het hoofd-halsgebied. Voor deze patiënten hebben wij een speciaal hoofd-hals oncologie spreekuur op vrijdag.

hoofd-halsoncologie

Het specialisme Oncologie houdt zich bezig met de behandeling van gezwellen. De hoofd-hals oncologie houdt zich bezig met kanker van de mond-, neus- en keelholte, het strottenhoofd, de speekselklieren en ook sommige huidtumoren in het hoofd-halsgebied.

Volgens landelijke afspraken mogen deze afwijkingen alleen behandeld worden in door de Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-halstumoren erkende centra. Het ETZ is zo’n erkend behandelcentrum. In een multidisciplinair team is de MKA-chirurgie-oncoloog een van de specialisten, naast onder meer de KNO-arts-oncoloog, de radiotherapeut, internist en plastisch chirurg.

Werkwijze

Bij verdenking of onrust kan je huisarts of tandarts voor jou een verwijzing regelen. We zorgen ervoor dat alle patiënten van wie de huisarts of tandarts een verdenking heeft van iets kwaadaardigs, dezelfde week nog worden gezien. Er volgen dan verschillende afspraken en meestal ook een aantal onderzoeken.

Symptomen

Kwaadaardige gezwellen van het hoofd-halsgebied zijn vaak gerelateerd aan een combinatie van roken en alcoholgebruik. Maar er komen ook tumoren voor die daar niet aan gerelateerd zijn. Symptomen die aanleiding zijn voor nader onderzoek:

  • zweertjes in de mond of op lippen en huid die niet vanzelf genezen binnen enkele weken
  • heesheid die langer dan zes weken duurt
  • slikklachten
  • onverklaarbare oorpijn
  • overgeven van bloed of bloederig speeksel
  • steeds terugkerende neusbloedingen of blijvende verstopping
  • pijnloze zwellingen onder de kaak of in de hals
  • gevoelsstoornissen of verlammingsverschijnselen in het gezicht

Behandelplan

Als alle uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, bespreken onze zorgverleners jouw uitslagen met collega’s uit het Erasmus MC in Rotterdam. Het behandelplan wordt in het ETZ vastgesteld. Hierna bespreek je met jouw behandelaar het definitieve behandelplan. De behandeling bestaat vaak uit een operatie en/of bestraling en soms chemotherapie, of een combinatie daarvan. Voor, tijdens en na de behandeling  krijg je begeleiding van een groot en ervaren team van zorgprofessionals. Een van onze casemanagers begeleidt jou in het hele traject.