Hiv-behandelcentrum

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 31 32
Openingstijden
ma t/m vrij 08.30-17.00
Route
25 (polikliniek Interne Geneeskunde)

U bent door de GGD of uw huisarts verwezen naar het hiv-behandelcentrum van het ETZ, omdat u seropositief bent bevonden. Dit betekent dat u geïnfecteerd bent met het hiv-virus. Het ETZ is met meer dan 950 patiënten het grootste erkende hiv-behandelcentrum buiten de randstad. Het hiv-behandelteam heeft jarenlange ervaring in de begeleiding en behandeling van patiënten met een hiv-infectie en werkt nauw samen met specialismen als Medische Psychologie, Neurologie, Dermatologie, Gynaecologie en Kindergeneeskunde. U vindt het hiv-behandelcentrum bij de polikliniek Interne Geneeskunde op de locatie ETZ Elisabeth.


#Coronavirus

Beste heer/mevrouw,

Nu de uitbraak van het coronavirus in Brabant in volle gang is, leidt dit begrijpelijk tot veel vragen en onrust bij u als patiënt.

Gezien de enorme druk op het gezondheidspersoneel, dat alle zeilen bij moet zetten om de meest zieke patiënten te kunnen helpen, is het helaas niet meer mogelijk om al uw vragen individueel te beantwoorden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij vragen u om algemene vragen die geen acute haast hebben uit te stellen tot een ander moment. Wij zullen proberen dringende vragen te beantwoorden maar het kan mogelijk langer duren voordat u een antwoord krijgt dan u van ons gewend bent.

Loop ik extra risico als gevolg van een HIV-infectie?

Er is nog veel onduidelijk over het coronavirus en wat de eventuele extra risico’s zijn voor patiënten die leven met HIV. We onderscheiden 3 groepen:

 1. Vooralsnog lijkt het erop dat patiënten met een CD4-aantal > 350 en een viral load (aantal virusdeeltjes in het bloed)< 50 geen groter risico lopen dan mensen zonder HIV.
 2. Patiënten met een CD4-aantal tussen 150 en 350 en een viral load <50 hebben mogelijk een iets hoger risico om ernstig ziek te worden, maar omdat de kwaliteit van de afweercellen bij een onderdrukte viral load relatief goed is lijkt dit risico beperkt te zijn.
 3. De meest kwetsbare groep zijn de HIV-patiënten met
  1. CD4-aantal < 350  en een viral > 50
  2. CD4-aantal < 150 ongeacht of de viral load aantoonbaar of niet aantoonbaar is

Voor alle patiënten geldt: volg de richtlijnen van de overheid en het RIVM ten aanzien van sociale onthouding en handhygiëne goed op.

Voor patiënten in categorie 1 en 2 met klachten van koorts, en/of hoesten, en/of benauwdheid is de huisarts het eerste aanspreekpunt.

Alleen voor categorie 3 geldt dat wij het eerste aanspreekpunt zijn tijdens kantoortijden.  Wij zullen telefonisch proberen te beoordelen of de huisarts u zou moeten zien of dat u naar het ziekenhuis moet komen.

 • Bij acute nood belt u meteen het noodnummer van de huisarts.

Buiten kantoortijden is de huisartsenpost het eerste aanspreekpunt is. Vertel aan de telefoon altijd aan de assistente dat uw afweer verminderd is zodat u ook daadwerkelijk contact met de huisarts  krijgt. De huisarts kan ten alle tijden overleggen met de dienstdoende arts van het ziekenhuis.

Het CD4-aantal en de viral load kunt u indien gewenst terugvinden op MijnETZ of in de brief die wij aan de huisarts verstuurd hebben.

Tot slot

De komende periode zullen zoveel mogelijk poliafspraken omgezet worden in telefonische contacten om zo het risico op overdracht van het coronavirus voor u zoveel mogelijk te beperken. U wordt hierover benaderd.  
Om het risico op overdracht van coronavirus te beperken, adviseren wij ook om het bloedprikken op een later moment te doen.
Alleen indien het voor uw gezondheid van wezenlijk belang is dat u fysiek op het spreekuur moet komen zult u hiervoor uitgenodigd worden.

Als u zelf de polikliniek wilt bezoeken geef dan duidelijk aan waarom.

LET OP: als u ziek bent hoort u NIET de polikliniek te bezoeken maar moet u naar de huisarts of via de huisarts naar de SEH.

Centrumfunctie

Sinds 1987 worden in het ETZ hiv-geïnfecteerde patiënten behandeld. In 1990 is het ETZ officieel een hiv-behandelcentrum geworden. Er zijn in Nederland 26 hiv-behandelcentra met een zogenaamde centrumfunctie.

Wat houdt de centrumfunctie in?

 • Het hiv-behandelcentrum levert zorg, behandeling en begeleiding aan hiv-geïnfecteerde patiënten
 • Het hiv-behandelcentrum werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek.
 • Er is een nationaal samenwerkingsverband op zowel medisch als verpleegkundig terrein.
 • Het hiv-behandelcentrum biedt scholing, documentatie en patiëntenvoorlichting aan.
 • Het hiv-behandelcentrum biedt consultatiemogelijkheden voor externe hulpverleners.
In het hiv-behandelcentrum

Elke week houden de internist-infectiologen en verpleegkundig consulenten spreekuur. Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt. Daarom ziet u elke keer dezelfde behandelend arts en zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundig consulent.

De verpleegkundig consulent infectieziekten

De verpleegkundig consulenten infectieziekten zijn gespecialiseerd in de zorg en begeleiding van patiënten met een hiv-infectie. De verpleegkundig consulent is uw aanspreekpunt in het ziekenhuis over alles wat te maken heeft met de hiv-infectie. U kunt samen met uw partner, familieleden of vrienden bij de verpleegkundig consulent terecht voor:

 • algemene en specifieke informatie over de hiv-infectie
 • informatie en advies over veilig vrijen
 • informatie en instructie over het gebruik van medicijnen
 • informatie over wetenschappelijk onderzoek
 • verwerking en acceptatie van de ziekte
 • problemen tijdens werk, in relaties of seksualiteit
 • doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties
Wat te doen bij een positieve hiv-test?

Als u via de huisarts of GGD te horen hebt gekregen dat u hiv-positief getest bent, wordt u naar ons behandelcentrum doorverwezen en neemt een van onze verpleegkundig consulenten contact met u op. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek krijgt u informatie over de hiv-infectie, behandelmogelijkheden, verloop van de ziekte en veilig vrijen. We staan daarbij stil bij uw persoonlijke situatie en de impact die de diagnose heeft op uw dagelijks leven. Daarnaast vindt bloed- en urineonderzoek plaats en wordt een afspraak gepland bij een van de internist-infectiologen. Bij ernstige medische problemen zorgen we ervoor dat u nog diezelfde dag door een internist-infectioloog gezien wordt.

Hiv-behandelteam

Het hiv-behandelteam bestaat uit twee internist-infectiologen gespecialiseerd in hiv en overige infectieziekten. Er werken vier verpleegkundig consulenten infectieziekten. Daarnaast coördineert de researchmedewerker deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Het hiv-behandelteam

 
 
HKZ-gecertificeerd

Sinds januari 2016 is het hiv-behandelcentrum HKZ-gecertificeerd. Dit betekent dat ons hiv-behandelcentrum voldoet aan kwaliteitsnormen die hiv-patiënten, verpleegkundig consulenten, hiv-behandelaren (internist-infectiologen) en zorgverzekeraars hebben vastgesteld.
 
HKZ staat voor Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het doel is het waarborgen van kwaliteit en het verhogen van de tevredenheid van de patiënt. Dit gebeurt samen met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders. Een ziekenhuis ontvangt een HKZ-certificaat als de algemene kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg goed op orde en transparant is en de resultaten betrouwbaar zijn. Verschillende belanghebbende partijen waaronder de Nederlandse Vereniging van hiv-behandelaren (NVHB) hebben het HKZ-keurmerk gekozen tot hét kwaliteitskeurmerk voor hiv-behandelcentra. Voor zorgverzekeraars is HKZ-certificering de norm voor hiv-behandelcentra in Nederland.

Meer informatie

 • A

  Geen resultaten
 • B

  Geen resultaten
 • C

  Geen resultaten
 • D

  Geen resultaten
 • E

  Geen resultaten
 • F

  Geen resultaten
 • G

  Geen resultaten
 • H

  Geen resultaten
 • I

  Geen resultaten
 • J

  Geen resultaten
 • K

  Geen resultaten
 • L

  Geen resultaten
 • N

  Geen resultaten
 • O

  Geen resultaten
 • P

  Geen resultaten
 • Q

  Geen resultaten
 • R

  Geen resultaten
 • S

  Geen resultaten
 • T

  Geen resultaten
 • U

  Geen resultaten
 • V

  Geen resultaten
 • W

  Geen resultaten
 • X

  Geen resultaten
 • Y

  Geen resultaten
 • Z

  Geen resultaten

dr. A.E. Brouwer

Internist-infectioloog en internist-acute geneeskunde

Ik houd me ook bezig met acute geneeskunde

dr. M.E.E. van Kasteren

Internist-infectioloog

Als arts vind ik het belangrijk om de verantwoordelijkheid te nemen voor mijn patiënt.

B. de Kruijf

Verpleegkundig specialist infectieziekten

Ik wil staan voor persoonsgerichte, integere en kwalitatief hoogstaande zorg aan patiënten met aandacht voor zowel medische, psychische als sociale aspecten van de ziekte.