Polikliniek Reumatologie

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 03 80
Openingstijden
Telefonisch 09.00-16.00 uur
Route
24

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 03 80
Openingstijden
Telefonisch 09.00-16.00 uur
Route
Afdeling 3A

ETZ Waalwijk
Direct nummer
(013) 221 03 80
Openingstijden
Telefonisch 09.00-16.00 uur
Route
29

Wanneer een huisarts vermoedt dat uw klachten een reumatische oorzaak kunnen hebben, verwijst hij of zij u naar de polikliniek Reumatologie. De eerste afspraak is op de polikliniek. Daar komt u ook als u onder behandeling bent van een reumatoloog of verpleegkundig specialist of de uitslagen van uw onderzoek(en) te horen krijgt. De hoofdlocatie voor het specialisme Reumatologie bevindt zich op locatie ETZ TweeSteden, polikliniekgebouw wachtruimte 1.

Heeft u meerdere afspraken? Dan hoeft u zich alleen voor uw eerste afspraak aan te melden. Op alle locaties kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuilen in de centrale hal.

Eerste bezoek

Komt u voor het eerst op de polikliniek Reumatologie? Dan krijgt u tijdens uw afspraak een vraaggesprek, een gewrichtsonderzoek en een algemeen lichamelijk onderzoek. Een lichamelijk onderzoek is een algemene beoordeling van de lichaamsdelen en hun functioneren. Veel van de informatie over de klachten is afkomstig van uw verhaal (anamnese) voorafgaand aan het onderzoek. Het lichamelijk onderzoek zelf bestaat vervolgens uit inspectie (bekijken), palpatie (bevoelen), percussie (bekloppen) en auscultatie (beluisteren).

Het kan ook zijn dat uw reumatoloog of verpleegkundig specialist uw bloeddruk, pols, lengte en/of gewicht wil weten. Bijvoorbeeld een komend onderzoek of vanwege het voorschrijven of gebruiken van bepaalde medicatie. De medisch assistente voert deze metingen bij u uit.

Met de resultaten uit deze onderzoeken stelt de arts en/of verpleegkundig specialist een (voorlopige) diagnose. Ook bespreekt hij of zij samen met u het behandelplan. Een bloedonderzoek, het maken van röntgenfoto’s en/of het starten met medicijnen behoort tot de mogelijkheden.

Verloop van de afspraak

Wanneer u zich heeft gemeld voor uw afspraak, kunt u plaatsnemen in wachtruimte. Vervolgens roept de gespecialiseerd reumaverpleegkundige of de medisch assistent u binnen.

Wanneer u een gecombineerde afspraak heeft bij bijvoorbeeld de gespecialiseerd reumaverpleegkundige en vervolgens bij de arts, kunt u zich alleen voor de eerste afspraak aanmelden. Na deze eerste afspraak meldt de gespecialiseerd reumaverpleegkundige of de medisch assistente u voor de afspraak bij de arts aan en kunt u weer plaatsnemen in de wachtruimte.

Na uw afspraak mag u zich nog even melden bij de balie voor het eventueel verder plannen van afspraken.

Reumatologen

Dr. S.T.A. van Bijnen

Reumatoloog

Mijn grootste uitdaging is optimale zorg bieden aan patiënten met reumatische ziekte met aandacht voor de mens achter de ziekte.

drs. I.A.A.M. van Echteld

Reumatoloog

Algemeen reumatoloog met als aandachtsgebieden jicht, spondyloartritiden, echografie en osteoporose.

drs. M.A.E. de Kanter

Reumatoloog

Elke dag probeer ik op mijn manier mijn steentje bij te dragen aan het geluk en natuurlijk de gezondheid van een ieder die te maken heeft met reumatische aandoeningen.

drs. K.M.A.C. (Remco) Luijten

Reumatoloog

Allround reumatoloog met aandachtsgebied in de systemische auto-immuunziekten met name SLE/Sjögren.

dr. L.G. Schipper

Reumatoloog

Voor mij blijft belangrijk om steeds weer samen met de patiënt een individueel behandelingsplan op te stellen, met oog voor het algeheel functioneren van de patiënt!

drs. S. Weismann

Reumatoloog

All-round reumatoloog, met extra aandachtsgebieden echografie en osteoporose

dr. M.J.H. (Math) Wijnands

Reumatoloog

Algemene reumatologie, osteoporose, beeldvorming binnen de reumatologie; met name echografie

Overige behandelaren

Ingrid Baks-van den Bogerd

Gespecialiseerd verpleegkundige reuma

Als reumaverpleegkundige geef ik informatie, advies en uitleg over uw reumatische aandoening. Ook geef ik instructie over medicijnen die u moet (gaan) gebruiken.

Y. (Yvonne) Bekkers

Gespecialiseerd verpleegkundige reuma

Het hebben van een veelal chronische reumatische aandoening vraagt om passende ondersteuning en begeleiding.

R. van Berkel

Verpleegkundig specialist Reumatologie

Early arthritis, cardiovasculaire risicofactoren bij artritis en osteoporose

Gea de Jonge

Gespecialiseerd verpleegkundige reuma

Als reumaverpleegkundige begeleid ik patiënten en geef ik uitleg en instructie over reuma en medicatie. Daarbij voer ik nagelriemonderzoek uit.

Ellen van der Linden-Sieckmeijer

Gespecialiseerd verpleegkundige reuma

Als reumaverpleegkundige begeleid ik patiënten en geef ik informatie, advies en uitleg over reuma en medicatie. Daarnaast voer ik nagelriemonderzoek uit.

S. Norbart-Leemans

Gespecialiseerd verpleegkundige reuma

Ik vind het belangrijk om samen met de patiënt te handelen zodat zelfregie en zelfredzaamheid zoveel mogelijk behouden wordt

Sjenine Pulles-van Heijst

Gespecialiseerd verpleegkundige reuma

Als reumaverpleegkundige geef ik uitleg over reuma met de daarbij behorende behandeling. Begeleiden en samen kijken welke zorg nodig is spreekt mij erg aan.