Verpleegafdeling Interne Geneeskunde

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 32 53
Bezoektijden
11.00 - 20.30 uur
Route
H3

Nefrologie

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 53 62
Bezoektijden
14.00 - 20.00 uur
Route
4B

Op verpleegafdeling Interne Geneeskunde richt men zich op het voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten van de inwendige organen en orgaansystemen bij volwassenen. Een arts die zich hierin heeft gespecialiseerd, is een internist. Bij de behandeling van ziekten kan een internist medicatie voorschrijven, leefstijlveranderingen adviseren of doorverwijzen naar een ander specialisme.


Op verpleegafdeling Interne Geneeskunde verzorgen we patiënten met onder andere:  

 • bloedarmoede;
 • (chronische) vermoeidheid;
 • buikklachten;
 • diabetes (suikerziekte);
 • gestoorde nierfunctie;
 • hoge bloeddruk;
 • koorts;
 • botontkalking;
 • infectieziekten;
 • overgewicht en obesitas.

Op locatie ETZ TweeSteden vindt u de verpleegafdeling op 4B, op locatie ETZ Elisabeth is H3 de verpleegafdeling Interne Geneeskunde.

Bezoek op verpleegafdeling

Bezoek is dagelijks welkom 

 • op afdeling H3, ETZ Elisabeth, van 11.00 tot 20.30 uur.
 • op afdeling 4B, ETZ TweeSteden, van 14.00 tot 20.00 uur.    

Overleg met de patiënt op welke tijd bezoek wenselijk is. Wij verzoeken u om aan deze bezoektijden te houden. Dit is in het belang van onze patiënten. Uitzonderingen maken is in overleg altijd mogelijk.

Uw opname

Bij opname verzoeken wij uw recente medicijnlijst en voor 24 uur medicatie mee te nemen. 

De medewerkers van afdeling H3 en afdeling 4B proberen uw opname zo prettig mogelijk te maken. 

 • In overleg met de arts en/of verpleegkundige kan o.a. een diëtiste, logopediste, maatschappelijk werker en fysiotherapeut ingeschakeld worden.
 • Folders en informatie kunnen voor u worden uitgeprint
 • U kunt gebruik maken van een algemene telefoon en er is WiFi aanwezig
 • In ETZ Elisabeth zijn vrijwilligers aanwezig voor een wandeling of praatje. Zij zijn dagelijks in de ochtend aanwezig
 • Er kan fruit schoon gemaakt worden door één van de vrijwilligers
 • In ETZ Elisabeth kan een afspraak bij de kapper in de medische boulevard gemaakt worden.

Iedere patiënt heeft een hoofdbehandelaar, dit is een medisch specialist die verantwoordelijk is voor de behandeling tijdens uw opname. Dit kan een andere arts zijn dan de specialist die u kent van de polikliniek. Deze specialist ziet u gedurende de opname minimaal éénmaal.

De arts-assistent, (wel of niet in opleiding tot specialist), zorgt voor de dagelijkse, medische zorg. Hij of zij bespreekt, in overleg met uw hoofdbehandelaar, samen met u dagelijks het behandelplan.

De verpleegkundige heeft de dagelijkse verpleegkundige zorg voor u. De verpleegkundige kan u, als dit nodig is, ondersteunen bij alle persoonlijke bezigheden, zoals wassen, eten en drinken. De verpleegkundige loopt dagelijks visite met de arts-assistent en behartigt uw belangen. Zij heeft ook contact met andere medewerkers uit het ziekenhuis, zoals de diëtiste, fysiotherapeut en/of maatschappelijk werk(st)er. U kunt met al uw vragen terecht bij uw verpleegkundige. 

Op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde treft u ook zorgassistenten. Zij verzorgen de voeding en drank op de afdeling. Ook kunnen zij u ondersteunen bij uw dagelijkse verzorging. Daarnaast zorgen afdelingsassistenten ervoor dat uw kamer schoon wordt gemaakt. De afdelingsassistenten helpen u ook als u naar een andere afdeling moet voor onderzoek.

Op locatie ETZ Elisabeth zijn er iedere ochtend twee vrijwilligers aanwezig. Zij kunnen extra aandacht bieden voor de patiënten door gezamenlijk met hen te eten. Daarnaast is er ruimte voor een spelletje, een puzzel, de krant lezen of andere tijdsbestedingen.

Bloemschikken op afdeling Interne Geneeskunde

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende sites:

PATIËNTENFOLDERS

Folders van onderzoeken die u mogelijk zult krijgen bij opname: Het is mogelijk dat u opgenomen wordt in isolatie. Dit om u, uw familieleden en/of andere patiënten te beschermen tegen infectieziekten, zoals diarree, TBC en griep. In het ETZ zijn hiervoor verschillende typen isolaties. Bij opname kunt u hierover één van onderstaande folders krijgen.