Verpleegafdeling Interne Geneeskunde

ETZ Elisabeth
Direct nummer
H1: (013) 221 33 41 H3: (013) 221 32 53
Bezoektijden
11.00 - 20.30 uur
Route
H3 en H1

Nefrologie

Op verpleegafdeling Interne Geneeskunde richten wij ons op het voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten van de inwendige organen en orgaansystemen bij volwassenen. Een arts die zich hierin heeft gespecialiseerd, is een internist. Bij de behandeling van ziekten kan een internist medicatie voorschrijven, leefstijlveranderingen adviseren of doorverwijzen naar een ander specialisme.

Op verpleegafdeling Interne Geneeskunde verzorgen we patiënten met onder andere:  

 • bloedarmoede;
 • (chronische) vermoeidheid;
 • buikklachten;
 • diabetes (suikerziekte);
 • gestoorde nierfunctie;
 • hoge bloeddruk;
 • koorts;
 • botontkalking;
 • infectieziekten;
 • overgewicht en obesitas.

Op locatie ETZ Elisabeth vind je de verpleegafdeling op afdeling H1 en H3.

Bezoek op verpleegafdeling

Bezoek is dagelijks welkom 

 • op afdeling H3, ETZ Elisabeth, van 11.00 tot 20.30 uur.
 • op afdeling 4B, ETZ TweeSteden, van 14.00 tot 20.00 uur.    

Overleg met de patiënt op welke tijd bezoek wenselijk is. Wij vragen je om je aan deze bezoektijden te houden. Dit is in het belang van onze patiënten. Uitzonderingen zijn in overleg altijd mogelijk.

Uw opname

Bij opname vragen we jouw recente medicijnlijst en voor 24 uur medicatie mee te nemen. 

De medewerkers van afdeling H3 en afdeling 4B proberen je opname zo prettig mogelijk te maken. 

 • In overleg met de arts en/of verpleegkundige kan o.a. een diëtiste, logopediste, maatschappelijk werker of fysiotherapeut ingeschakeld worden.
 • Folders en informatie kunnen we voor je worden printen.
 • Je kunt gebruik maken van een algemene telefoon en er is WiFi aanwezig.
 • Op locatie ETZ Elisabeth zijn vrijwilligers aanwezig voor een wandeling of praatje. Zij zijn er dagelijks in de ochtend.
 • De vrijwilligers helpen graag met het schoonmaken van fruit.
 • Op locatie ETZ Elisabeth kun je een afspraak bij de kapper in de medische boulevard maken.

Iedere patiënt heeft een hoofdbehandelaar, dit is een medisch specialist die verantwoordelijk is voor de behandeling tijdens uw opname. Dit kan een andere arts zijn dan de specialist die je kent van de polikliniek. Deze specialist ziet je gedurende de opname minimaal éénmaal.

De arts-assistent, (wel of niet in opleiding tot specialist), zorgt voor de dagelijkse medische zorg. Hij of zij bespreekt, in overleg met je hoofdbehandelaar, samen met jou dagelijks het behandelplan.

De verpleegkundige heeft de dagelijkse verpleegkundige zorg voor je. De verpleegkundige kan, als dit nodig is, ondersteunen bij alle persoonlijke bezigheden, zoals wassen, eten en drinken. De verpleegkundige loopt dagelijks visite met de arts-assistent en behartigt jouw belangen. Zij heeft ook contact met andere medewerkers uit het ziekenhuis, zoals de diëtiste, fysiotherapeut en/of maatschappelijk werk(st)er. je kunt met al je vragen bij je verpleegkundige terecht.

Op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde tref je ook zorgassistenten. Zij verzorgen de voeding en drank op de afdeling. Ook kunnen zij je ondersteunen bij je dagelijkse verzorging. Daarnaast zorgen afdelingsassistenten ervoor dat je kamer schoon wordt gemaakt. De afdelingsassistenten helpen ook als je naar een andere afdeling moet voor onderzoek.

Op locatie ETZ Elisabeth zijn er iedere ochtend twee vrijwilligers aanwezig. Zij kunnen extra aandacht bieden voor de patiënten door gezamenlijk met hen te eten. Daarnaast is er ruimte voor een spelletje, een puzzel, de krant lezen of andere tijdsbestedingen.

Bloemschikken op afdeling Interne Geneeskunde

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende sites:

PATIËNTENFOLDERS

Folders van onderzoeken die u mogelijk zult krijgen bij opname:

Het is mogelijk dat je opgenomen wordt in isolatie. Dit om jou, je familieleden en/of andere patiënten te beschermen tegen infectieziekten, zoals diarree, TBC en griep. In het ETZ zijn hiervoor verschillende typen isolaties. Bij opname kun je hierover één van onderstaande folders krijgen: