Parkinsonpoli

Snel naar

Laatste update 03 juni 2024

Als er een vermoeden is dat je de ziekte van Parkinson hebt, dan kan de huisarts of medisch specialist je verwijzen naar een neuroloog. De neuroloog bespreekt, na onderzoek, de diagnose en het behandeltraject. In het vervolg van het behandeltraject kom je naar behoefte bij de neuroloog en de parkinsonverpleegkundige op de Parkinsonpoli.
De poli is gevestigd op locaties ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden.

Gang van zaken

Het Parkinsonspreekuur vindt plaats op verschillende dagen en locaties.
Parkinsonpatiënten worden besproken in het multidisciplinair behandelteam. Zo kunnen wij de beste zorg en behandeling aanbieden en daarbij de kwaliteit optimaliseren.

 • Parkinsonverpleegkundige

  Naast de neuroloog zijn er op de verschillende locaties van het ETZ parkinsonverpleegkundigen werkzaam. Zij werken samen met de behandelend neuroloog om de  optimale behandeling te kunnen bieden.
  Tijdens het verpleegkundig spreekuur is alles rondom de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme bespreekbaar. Neem, als je het prettig vindt, je partner of een ander vertrouwd persoon mee.

  Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen over de ziekte zelf, over het gebruik van de medicijnen en de gevolgen in je dagelijkse leven voor jezelf en je omgeving. De parkinsonverpleegkundige kan de informatie die je van de neuroloog hebt ontvangen waar nodig aanvullen of verduidelijken. Zij is er om jou en jouw naasten te informeren, te begeleiden en te ondersteunen. Daarnaast kan de parkinsonverpleegkundige je verwijzen naar een ander lid van het multidisciplinaire behandelteam.

 • Multidisciplinair behandelteam parkinson

  De behandeling van de ziekte van parkinson is multidisciplinair. Naast de zorg door de neuroloog en parkinsonverpleegkundige worden de volgende disciplines zo nodig betrokken om jou de beste zorg en behandeling te bieden;

   Fysio- of oefentherapie  (Medisch) psycholoog
   Ergotherapie  Medisch maatschappelijk werker
   Logopedist  Uroloog
   Diëtiste  Seksuoloog
   Geriater  Oogarts
   Specialist ouderengeneeskunde  Revalidatiearts
   Psychiater  Huisarts en POH praktijkondersteuner

  Je neuroloog of parkinsonverpleegkundige kan je hiernaar verwijzen.

 • Over de behandeling

  Als er een vermoeden is dat je de ziekte van Parkinson hebt, dan kan de huisarts of medisch specialist je verwijzen naar een neuroloog. De neuroloog bespreekt na onderzoek de diagnose en de behandeling. In het vervolg van de behandeling kom je naar behoefte bij de neuroloog en parkinsonverpleegkundige op de Parkinsonpoli.

  Wanneer symptomen je dagelijks leven, hobby’s of werk negatief beïnvloeden zal je neuroloog of parkinsonverpleegkundige voorstellen te starten met medicatie.
  De medicamenteuze behandeling van de ziekte van Parkinson bestaat vooral uit levodopa en dopamine agonisten. Deze medicijnen vullen het tekort van dopamine aan of stimuleren de dopamine receptoren.
  In een later stadium kan gekozen worden voor de inzet van een geavanceerde therapie (pdf – 1 MB).

  Naast medicatie en de zorg door de neuroloog en parkinsonverpleegkundige worden zonodig andere zorgverleners uit het multidisciplinaire team betrokken.

  Deep Brain Stimulation (DBS)

  Wanneer medicatie niet (meer) helpt, kan samen met jou besloten worden om over te gaan tot Deep Brain Stimulation of Diepe Hersenstimulatie. Benieuwd wat dit is?
  Onderstaande video geeft een inkijkje in hoe deze behandeling in zijn werk gaat.

 • Voorbereiding op de afspraak
  • Heb je veel vragen? Vermeld dit dan bij het maken van je afspraak. Een controle afspraak bij de neuroloog is 15 minuten en 30 minuten bij de parkinsonverpleegkundige.
  • Controle vindt bij voorkeur plaats op de polikliniek. Telefonisch contact is ook mogelijk.
  • Door onderstaande hulpmiddelen in te vullen kun je je voorbereiden op je afspraak; klachten en werking van de medicatie kunnen hiermee inzichtelijk worden gemaakt:

Zorgteam

Voorbereiden op

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 01 40

Openingstijden
ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur
Telefonisch 9.00 – 11.30 uur en 13.30 – 16.00 uur

Route
42 Neurocentrum

Locatie

ETZ TweeSteden

Direct nummer
(013) 221 01 40

Openingstijden
ma t/m vr 08.30 – 17.00 uur
Telefonisch 9.00 – 11.30 uur en 13.30 – 16.00 uur

Route
Poligebouw 2e etage, Wachtruimte 5

Locatie

Pagina delen?