Dr. J.Th. van Asseldonk
Neuroloog

Snel naar

Over mij

Ik heb veel te maken met mensen bij wie ik de voortang van de ziekte niet kan stoppen. Wél probeer ik samen met de patiënt en andere zorgprofessionals de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te maken.

Zorgnetwerk

Ik probeer bij te dragen aan een autonoom en zelfstandig leven voor de patiënten. Dat doe ik door samen te werken met zorgprofessionals in en buiten het ziekenhuis. Ik geloof in de kracht van de samenwerking. Voor Parkinsonzorg participeer ik met een collegae actief in lokale (ziekenhuis), regionale (Zeeland en Tilburg) en landelijke zorgnetwerken.

Eigen regie

Ik begeleid patiënten met bewegingsstoornissen zoals Parkinson langdurig. Bij chronische zorg staat voor mij de vraag centraal wat de patiënt en eventuele partner nodig hebben om een zo zelfstandig en kwalitatief mogelijk leven te leiden. Ook probeer ik de patiënt voor te bereiden voor de toekomst, om zodoende eigen keuzes te kunnen maken en zelf de regie in handen te houden. Hierbij is het van belang dat de patiënt met Parkinson ook zelf kennis van de ziekte heeft. Om deze reden organiseren we twee keer per jaar in de aula van het ETZ voor Parkinsonpatiënten en hun familie een bijeenkomst. De patiënt bepaalt mede over welk onderwerp het gaat.

BIG-registratie: 99052868401

Aandachtsgebieden

 • Parkinson
 • Diepe hersenstimulatie (DBS) voor Parkinson en tremoren

Studie en opleiding

 • 1992-1995 geneeskunde aan de Katholieke Universiteit in Leuven
 • 1995-2000 vervolg geneeskunde aan de Universiteit Utrecht
 • 2000-2004 gepromoveerd op zenuwgeleiding bij zenuwziektes UMC Utrecht
 • 2004-2010 specialisatie tot neuroloog in het UMC Utrecht
 • 2010-2011 Fellowshop bewegingsstoornissen in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen
 • 2011-heden werkzaam als neuroloog in het ETZ

Onderzoek & publicaties

 • Mystery case: Baló concentric sclerosis. Neurology. 2013 ,
 • Cold paresis in multifocal motor neuropathy. J Neurol. 2011,
 • Multifocal motor neuropathy:association of anti-GM1 IgM antibodies with clinical features. Neurology. 2010,
 • Ultrasonography shows extensive nerve enlargements in multifocal motorneuropathy. Neurology. 2005

Lidmaatschappen

 • Nederlandse vereniging voor neurologie (NVN)
 • American academy of Neurology (AAN)
 • Movement disorder society

Specialismen