J.A.M. Cleven
Specialist ouderengeneeskunde

Snel naar

Over mij

Na mijn studie geneeskunde heb ik enkele jaren in het ziekenhuis en een revalidatie centrum gewerkt. Vervolgens heb ik (na mijn opleiding tot specialist ouderengeneeskunde) aanvankelijk vooral binnen zorginstellingen gewerkt.

De laatste jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de werkzaamheden. Nu ben ik ook buiten een zorginstelling werkzaam, zoals in de eerste lijn en in het ziekenhuis.  Het werken als generalist, en de patiënt bij kunnen staan tijdens het gehele verloop van zijn of haar ziekte vind ik een uitdaging.

Vooral de persoon, in de breedste zin, die ik zie vanwege zijn ziekte, interesseert me. Ik zet me in om, samen met deze persoon en de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn, te zoeken hoe we de kwaliteit van leven kunnen verbeteren of zo lang mogelijk goed kunnen houden.

De samenwerking in het multidisciplinaire Parkinsonteam maakt het mogelijk om nóg betere zorg de bieden.

BIG-registratie: 39045607601

Aandachtsgebieden

  • Ziekte van Parkinson en parkinsonismen
  • Dementie en cognitieve stoornissen

Specialismen