Meer zorg hebben voor de mens achter de patiënt

Anne Roukema

Chirurg Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

“We moeten en willen meer zorg hebben voor de mens achter de patiënt. Een voorbeeld. Mevrouw Batenborg (83) valt en breekt haar heup. Dan moeten we eigenlijk weten: hoe is het met haar zelfzorg, woont zij zelfstandig? Heeft zij mensen om zich heen die haar helpen? Is sprake van andere aandoeningen? Wil ze überhaupt geopereerd worden? Goede pijnbestrijding is voor sommige mensen een betere optie dan een operatie ... "

Nu wordt meestal niet overlegd met de patiënt of opereren wel het meest wenselijke is. Het besluit wordt voor de patiënt genomen, een operatie is immers de standaardbehandeling. Ik ben daarom blij met de substudie naar heupfracturen. Hierin volgen we duizend patiënten van 70 jaar en ouder die na een heupfractuur zijn geopereerd twee jaar lang. We willen weten hoe zij kwaliteit van leven na de operatie ervaren. Dit moet leiden tot een risicoscorekaart waarmee arts en patiënt samen een afweging kunnen maken om al dan niet te opereren. Onze verwachting is dat uiteindelijk minder mensen zich laten opereren.”

Anne Roukema werd over dit onderwerp geïnterviewd voor het NAZBericht.
Lees het hele artikel over Trauma Topzorg via http://www.nazb.nl/cms/NAZBericht_11_ia_Z.pdf.