EMDR bij patiënten met een acute stressstoornis

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) is een techniek die wordt toegepast bij patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). In deze studie wordt onderzocht of de behandelmethode ook toegepast kan worden bij traumapatiënten met symptomen van een acute stressstoornis.

Wanneer uit deze observationele- en haalbaarheidsstudie blijkt dat EMDR ook voor fysiek traumapatiënten met symptomen van een acute stressstoornis inzetbaar blijkt, zou dat het totale herstel van patiënten naar een hoger plan brengen omdat PTSS voorkomen kan worden. Orthopeed en onderzoeker Taco Gosens: “Dat mensen geruime tijd na een trauma PTSS kunnen ontwikkelen is bekend. Minder bekend is hoe het gesteld is met de acute stress in de periode direct na het ongeval. Er is ons veel aan gelegen kwaliteit van leven te vergroten. Als dit kan door EMDR in een meer acute fase toe te passen, zou dat een mooie uitkomst van de studie zijn.”

Psychosociale problemen

Het is bekend dat een groot deel van de mensen die een fysiek trauma hebben meegemaakt psychosociale problemen ervaren. In deze groep patiënten zijn ASS-symptomen weinig onderzocht. In deze studie wordt bekeken wat het natuurlijk beloop van ASS-symptomen is en wat de effecten van deze symptomen zijn op de ontwikkeling van PTSS, angst, depressieve symptomen en kwaliteit van leven. De onderzoekers richten zich daarbij op het identificeren van een subgroep patiënten bij wie de ASS-symptomen aanwezig blijven of toenemen. Dit geeft waardevolle informatie over de behoefte aan een psychologische interventie. Vervolgens wordt onderzocht of het haalbaar is om EMDR toe te passen in deze patiëntengroep.

Projectleiders: Jolanda de Vries en Taco Gosens.