Behandeling van brughoektumoren met het Gamma Knife

Kunnen we succes voorspellen?

Vestibulair schwannomen (brughoek tumoren) zijn goedaardige hersen tumoren, die ontstaan in de zenuw van het gehoor en evenwicht. Deze aandoening is, met zo’n 350 nieuwe gevallen per jaar in Nederland, relatief zeldzaam. 

De zogenaamde brughoektumoren hoeven niet altijd te worden behandeld. Bij kleine tumoren wordt vaak gekozen voor een observatie met herhaalde MRI’s. De tumor wordt dan alleen behandeld als blijkt dat deze gegroeid is. Als er dan een behandeling nodig is, kan vervolgens gekozen worden voor een operatieve behandeling, of een vorm van geavanceerde bestraling.

Topklinisch expertisecentrum

Voor de behandeling van brughoektumoren heeft het ETZ de erkenning van topklinisch expertisecentrum ontvangen van de STZ. Dit betekent dat in het ETZ bijzondere kennis en expertise aanwezig is voor deze patiënten en verwijzers. Verder geeft het aan dat het ETZ 24 uur per dag en zeven dagen per week dezelfde hooggekwalificeerde zorg levert en dat medewerkers voortdurend werken aan verbetering hiervan.

Beoordelingscriteria voor deze STZ-erkenning zijn onder andere patiëntgerichtheid, deelname aan professioneel netwerk, wetenschap, multidisciplinaire continuïteit van de patiëntenzorg, innovatie.

De erkenning als topklinisch expertisecentrum geeft dus aan dat er wordt gewerkt in een topklinisch klimaat.

Gamma Knife

Het neurochirurgisch team in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) geeft de voorkeur aan de -minder belastende - behandeling middels bestraling. In het ETZ worden patiënten uit het hele land behandeld met de Gamma Knife. Dit apparaat kan dergelijke tumoren met een hele hoge precisie bestralen. De tumoren reageren niet altijd hetzelfde op een behandeling. Sommige tumoren krimpen, andere blijven stabiel, en een klein deel blijft doorgroeien. Het is niet bekend waarom deze tumoren zo verschillend reageren op deze vorm van behandeling.

Het onderzoeksproject heeft als doel om de reactie van vestibulair schwannomen op de Gamma Knife-behandeling te voorspellen. Inmiddels hebben wij een omvangrijke databank van honderden patiënten opgebouwd. Hierbij zijn de reacties van de tumoren op de behandelingen goed in kaart gebracht.  In samenwerking met de Technische Universiteit van Eindhoven worden momenteel technieken ontwikkeld om de MRI beelden zeer geavanceerd te analyseren. Verschillende  aspecten die worden verkregen uit de MRI beelden, worden gekoppeld aan de waargenomen reactie van de tumoren na de behandeling. Op deze wijze hopen we meer inzicht te krijgen in factoren die de behandeling wel of niet succesvol maken. Hierdoor wordt het mogelijk om in de toekomst patiënten op individuele basis te adviseren over een  behandeling met het Gamma Knife.

Hieronder staat een voorbeeld van een tumor die heel goed heeft gereageerd (figuur 1), en een tumor die niet goed heeft gereageerd (figuur 2)

een tumor die heel goed heeft gereageerd

een tumor die niet goed heeft gereageerd

Patrick Langenhuizen (ETZ, TUe) zal op dit onderzoek promoveren. De projectleider is: Jeroen Verheul (Neurochirurg, ETZ).

Dit project maakt onderdeel uit van Experiment Topzorg. ZonMw coördineert Experiment Topzorg.
Klik hier voor de projectpagina ZonMW.