PROCRAS

Voorspelling van herstel van informatieverwerkingsstoornissen na beroerte

Is er plaats voor nieuwe MRI technieken? Dat moet blijken uit het PROCRAS onderzoek.

Bij patiënten met een beroerte komen vaak naast een verlamming ook stoornissen in de informatieverwerking (cognitie) voor. Patiënten die een informatieverwerkingsstoornis hebben kunnen bijvoorbeeld moeite hebben om dingen te onthouden, moeilijk uit hun woorden komen, trager denken of snel afgeleid zijn.

Informatieverwerkingsstoornissen komen na een beroerte erg veel voor (tot 75%). Paul de Kort legt het belang van het onderzoek uit: “Helaas worden informatieverwerkingsstoornissen vaak niet in de acute fase herkend en bij een groot deel van de patiënten blijven deze (deels) bestaan. Een betere voorspelling van het herstel in de informatieverwerking maakt een meer gerichte inzet van revalidatie mogelijk. Het doel van dit onderzoek is om te kijken of een MRI scan die voorspelling kan verbeteren.”

Er wordt met name gekeken naar de waarde van een speciale MRI opname, de DTI opname (zie afbeeldingen). Bij deze opname kan worden bekeken hoe de sterkte van de verbindingen is tussen verschillende hersengebieden. Hugo Aben legt uit: “DTI lijkt een veelbelovende techniek, omdat op deze manier, niet zoals tot nu toe gebruikelijk is, wordt gekeken naar de grootte en locatie van de schade. Er wordt juist gekeken naar hoe de hersenen die niet zijn aangedaan door de beroerte en nog functioneren.”

normale MRI DTI opname
Links een afbeelding van connecties die met een zogenaamde DTI opname in beeld kunnen worden gebracht. Rechts is een ‘normale’ MRI opname te zien zijn.

Deelnemers aan het onderzoek ondergaan 3 tot 6 weken na de beroerte een MRI scan en een neuropsychologisch onderzoek. Bij een neuropsychologisch onderzoek wordt tot in detail in kaart gebracht of er stoornissen in de informatieverwerking bestaan met behulp van enkele testjes. Na een jaar komen patiënten opnieuw terug voor een neuropsychologisch onderzoek.

Naast het vaststellen van de aanvullende waarde van een MRI scan, wordt er ook gekeken of het haalbaar is om deze aanvullende onderzoeken in de dagelijkse praktijk uit te voeren. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de MRI inderdaad een aanvullende waarde heeft, zal deze in de toekomst ook bij iedereen die in aanmerking komt, worden verricht.

Indien u vragen hebt over het onderzoek, kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam.

 Dr. P.L.M. de Kort
Neuroloog en hoofdonderzoeker
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis Tilburg   
Tel.: 013-539 2552

Drs. H.P. Aben
Arts in opleiding tot neuroloog en onderzoeker
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis Tilburg
Tel.: 013-539 2552
Email: h.aben@etz.nl

Hugo Aben zal op dit onderzoek promoveren. De projectleider is Paul de Kort.

Dit project maakt onderdeel uit van Experiment Topzorg. ZonMw coördineert Experiment Topzorg.
Klik hier voor de projectpagina ZonMW.