Hope-Studie

Polyneuropathie is een ziekte die leidt tot krachts- en gevoelsverlies in de armen en benen. Sommige varianten van deze ziekte kunnen behandeld worden, maar het is op dit moment nog niet goed te voorspellen welke patiënten goed reageren op een behandeling. Een echo van de zenuwen is een nieuwe techniek die wordt gebruikt bij patiënten met polyneuropathie. In de HOPE-studie wordt onderzocht of zo’n echo kan helpen bij het voorspellen van het verloop van de ziekte.

HOPE logo

Wat is Polyneuropathie?

Polyneuropathie is een ziekte waarbij zenuwen geleidelijk steeds minder gaan functioneren, dat uit zich in gevoelsstoornissen en spierzwakte in armen en benen. Voor sommige varianten is een behandeling mogelijk. Dit kan met ontstekingsremmende medicijnen (corticosteroïden) of met medicijnen die via een infuus worden gegeven (immuunglobulines). Het is op dit moment nog niet goed te voorspellen welke mensen met polyneuropathie veel klachten krijgen en welke niet. Ook is het van tevoren nog niet te bepalen welke mensen goed reageren op een behandeling.

Een echo van de zenuwen

Tegenwoordig kunnen er echo's van de zenuwen worden gemaakt om te bestuderen hoe deze eruit zien. Met behulp van een echoapparaat kunnen de zenuwen in armen en benen gescand worden. Er kan gemeten worden hoe dik de zenuwen zijn en daarnaast kan onderzocht worden of er tekenen van ontsteking zijn in de zenuw. Binnen ongeveer 30 minuten kunnen alle grote zenuwen in armen en benen in beeld worden gebracht. Een echo is over het algemeen weinig belastend voor patiënten. Daarnaast vinden patiënten het vaak interessant om mee te kijken hoe hun eigen zenuwen eruit zien.

Het HOPE-team
Het HOPE-team

De HOPE-studie

De HOPE-studie moet uitwijzen of het verloop van de ziekte en bijbehorende klachten kan worden voorspeld aan de hand van een zenuwecho. Daarnaast wordt onderzocht of de effectiviteit van een behandeling kan worden voorzien met een zenuwecho. Het onderzoek vindt plaats in meerdere ziekenhuizen, onder andere in Tilburg, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen. Er worden zenuwecho’s gedaan bij 230 patiënten. Daarnaast wordt een neurologisch onderzoek bij deze patiënten afgenomen en worden enkele vragenlijsten doorgenomen. Het neurologisch onderzoek, de beoordeling van effect van behandeling en het echo-onderzoek worden na één en twee jaar herhaald. Aan het eind van het onderzoek worden alle resultaten vergeleken en geëvalueerd.

Waarom dit onderzoek?

De onderzoekers hopen met het onderzoek beter te voorspellen hoe zenuwziekten zich ontwikkelen. Hierdoor hopen zij patiënten beter voor te kunnen lichten over hoe het verloop van hun ziekte en een betere, patiëntgerichte behandeling te bieden.
Johan Telleman (ANIOS Neurologie, ETZ) zal promoveren op dit onderzoek. De projectleider is Leo Visser (Neuroloog, ETZ).
Dit project maakt onderdeel uit van Experiment Topzorg. ZonMw coördineert Experiment Topzorg.
Klik hier voor de projectpagina ZonMW.