Beslismodel voor heupfracturen

Een onderdeel van de BIOS-studie is het onderzoek naar de behandeling van heupfracturen. Op dit moment wordt altijd geopereerd, maar steeds vaker rijst de vraag: is dit echt de enige manier om om te gaan met een gebroken heup bij een (kwetsbare) oudere patiënt?

Taco Gosens is als orthopeed bij een aantal Trauma Topzorgonderzoeken betrokken en hij is blij dat ook deze studie uitgevoerd wordt. “Orthopeden zijn als geen ander bezig met ‘kwaliteit van leven’. Sterker nog, kwaliteit van leven bieden is de essentie van ons vak. Artsen zijn geneigd alles wat in hun macht ligt te doen om hun patiënt op de been te krijgen, maar in het geval van een oudere patiënt is een operatie een ingreep die hun gezondheid niet altijd ten goede komt.”

Andere behandeling

In de studie, waarin patiënten middels vragenlijsten op een aantal vaststaande momenten bevraagd worden naar hun ervaringen en herstel na de behandeling van een heupfractuur, wordt bekeken of een andere manier van behandelen dan de standaard operatie misschien beter past. Wie voor een val al niet meer kon lopen, is misschien meer gebaat bij rust en pijnstilling, om op die manier voldoende te herstellen om weer in een rolstoel te kunnen zitten. Een interessant, maar ook ethisch vraagstuk, weet Gosens: “Het gaat in dit onderzoek om kwaliteit van leven, wat behoorlijk subjectief is, maar het gaat ook over kosteneffectiviteit in de zorg. Een actueel, maar ingewikkeld onderwerp.”

De orthopeed is dan ook blij met de manier waarop de studie is opgezet. Middels vragenlijsten die de komende jaren worden verstrekt aan duizenden patiënten in heel Brabant worden risicoprofielen in kaart worden gebracht voor een slechte uitkomst na een heupfractuur. Hiervoor wordt informatie verzameld over sterfte, kwaliteit van leven, lichamelijk en psychisch functioneren en kosten gedurende twee jaar na het ongeval. Doel is om een risicoscorekaart te ontwikkelen waarmee arts en patiënt samen een betere afweging kunnen maken voor al dan niet opereren na een heupfractuur.

Projectleider: Taco Gosens, Mariska de Jongh.


Lees een samenvatting van het onderzoek op: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/medisch-specialistische-zorg/programmas/project-detail/topzorg/a-decision-making-model-for-hip-fractures/verslagen/.