ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant (ZAMB)

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 58 82
Openingstijden
ma t/m vrij 8.00-17.30

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 58 82
Openingstijden
ma t/m vrij 8.00 -17.30
za-zo 13.00-15.00
Route
57

ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant (ZAMB) levert farmacotherapeutische zorg in de breedste zin van het woord. Het geeft gevraagd en ongevraagd farmaceutische adviezen, voert voor alle patiënten gehele medicatiebewaking uit en is verantwoordelijk voor de inkoop, bereiding en distributie van alle geneesmiddelen.

Ook farmaceutisch laboratoriumonderzoek, waaronder kwaliteitscontroles van geneesmiddelen, bloedspiegelbepalingen van kritische geneesmiddelen, toxicologie, behoort tot haar taken.

De ziekenhuisapotheek werkt nauw samen met alle disciplines in het ETZ en daarbuiten. Ook de samenwerking met de twee poliklinische apotheken (De Donge en DeLeij) is zeer intensief.

Het werkterrein is de laatste jaren groter geworden ten gevolge van de verstrekking en medicatiebewaking van geneesmiddelen die onder de ziekenhuis verplaatste zorg vallen en die via de twee poliklinische apotheken aan de patiënten verstrekt worden. Naast de patiënten die klinisch worden opgenomen, dan wel op dagbehandeling en poli worden gezien, behoren nu ook de patiënten in de thuissituatie tot de standaardzorg van het ziekenhuis.

Voor meer informatie, kijk op de website van de ZAMB: www.zamb.nl.

drs. M.M.P.M. Jansen

Ziekenhuisapotheker – klinisch farmacoloog

De ziekenhuisapotheek zorgt voor specialistische medicatie van de individuele patiënt binnen en tegenwoordig ook buiten het ziekenhuis