Drs. T.C.C. Jaspers
Ziekenhuisapotheker

Snel naar

Over mij

Wij zijn de ziekenhuisapotheek waar de patiënt voor kiest! Om dat te bewerkstelligen zet ik mij iedere dag in voor een veilig, effectief en doelmatig gebruik van geneesmiddelen. Graag werk ik zoveel mogelijk op de verpleegafdeling en sluit ik aan bij de visite en Multi Disciplinair Overleg (MDO’s), waardoor ik laagdrempelig bereikbaar ben en ik zicht heb op de medicatieprocessen buiten de ziekenhuisapotheek. Zo blijf ik het medicatiegebruik ziekenhuisbreed optimaliseren.

Onderwijs en onderzoek vind ik essentiële factoren voor een effectief en veilig medicatiegebruik. Zo deel ik graag kennis in de vorm van scholingen, draag ik mijn steentje bij aan de opleiding tot apotheker en ziekenhuisapotheker en doe ik zelf onderzoek naar optimaal gebruik van antistolling.  

BIG-registratie: 29920834817

Aandachtsgebieden

Medisch

  • Intensive Care
  • Anesthesiologie
  • Antistolling​ 

Overig

  • Werkgroep stolling
  • Bloedtransfusiecommissie​

 

Specialismen