Drs. M.M.P.M. Jansen
Ziekenhuisapotheker – klinisch farmacoloog

Snel naar

Over mij

De ziekenhuisapotheek zorgt voor specialistische medicatie van de individuele patiënt binnen en tegenwoordig ook buiten het ziekenhuis. Voor de patiënt en het ziekenhuis is het van belang dat geneesmiddelen juist worden voorgeschreven en toegediend. Dit moet veilig, doelmatig en praktisch toepasbaar zijn. Hiervoor zet ik mij iedere dag in.

Het top-klinische Elisabeth–TweeSteden Ziekenhuis biedt daarin een uitdagende werkplek. Waarbij de volwaardige ziekenhuisapotheek, inclusief bereidings- en laboratoriumfaciliteiten, het mogelijk maakt om mijn rol als ziekenhuisapotheker optimaal in te vullen.

Als klinisch farmacoloog adviseer ik vooral de artsen en verpleegkundigen in de kliniek. Artsen weten vaak erg veel af van de medicijnen op hun eigen vakgebied. Maar steeds vaker komen patiënten in het ziekenhuis, die meerdere aandoeningen tegelijk hebben en een combinatie van geneesmiddelen moeten gebruiken. Hoe werken die op elkaar in? Als ziekenhuisapotheker / klinisch farmacoloog heb je daar meer overzicht over.

BIG-registratie: 09050515417

Aandachtsgebieden

Medisch

 • anesthesiologie
 • pijnbestrijding
 • geriatrie
 • oncologie
 • palliatieve zorg
 • OK en ICU
 • oogheelkunde

Overig

 • Individuele farmaceutisch patiëntenzorg
 • specialistische farmaceutisch zorg
 • plaatsvervangend opleider
 • toezichthoudend apotheker RAV Brabant Noord-Midden-West, ICT

(Sub)specialismen

 • Klinische farmacologie

Studie & opleiding

 • 2003-2005 UMC St. Radboud, afdeling Klinische Farmacie, Nijmegen en Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Apotheek, Arnhem, Specialisatie tot klinisch farmacoloog
 • 2000-2004 Ziekenhuis Rijnstate, afdeling Apotheek, Arnhem, Specialisatie tot ziekenhuisapotheker
 • 2000 Katholieke Universiteit Nijmegen, afdeling Arbo & Milieu                                           Stralingshygiëne deskundigheidsniveau 3
 • 1999 Universiteit Utrecht, Faculteit Geneeskunde
 • 1993 tot 1999 Universiteit Utrecht, Faculteit Farmacie, Studie Farmacie

Onderzoek & publicaties

2014

 • Vingerhoets RW, Wieringa MH, Egberts TC, Jansen MM, Jansen PA.. Multiple physicians are not independently associated with inappropriate prescribing: a cross-sectional study of geriatric patients. Br J Clin Pharmacol. 2014 Jan; 77(1):213-5

2013

 • Zaal RJ, Jansen MM, Duisenberg-van Essenberg M, Tijssen CC, Roukema JA, van den Bemt PM. Identification of drug-related problems by a clinical pharmacist in addition to computerized alerts. Int J Clin Pharm. 2013 Oct;35(5):753-62
 • Jansen MM, Verzijl JM, Burger DM, Hekster YA. Controlled release of morphine from a poloxamer 407 gel. Int J Pharm. 2013 Aug 16;452(1-2):266-9

2012

 • Hassink JMH, Jansen MMPM, Helmons PJ. Effects of bar code-assisted medication administration (BCMA) on frequency, type and severity of medication administration errors: a review of the literature. Eur J Hosp Pharm 2012;doi: 10.1136/ejhpharm-2012-000058 (published early online 7 Sep 2012)
 • Mitrovic D, Duisenberg – van Essenberg M, Jansen M, van der Brink M, van der Heul C, Ibelings M. De duur van de perioperatieve overbruggingstherapie met LMWH’s in een klinische setting: een observationele studie. Pharmaceutisch Weekblad – Wetenschappelijk Platform 2012;6(8): 134-6

2011

 • Zaal RJ, Jansen MMPM, Duisenberg – Essenberg van M, Tijssen CC, Roukema JA, Bemt van den PM. Identification of drug-related problems by a clinical pharmacist in addition to computerized physician order entry alerts. Pharmaceutisch Weekblad – Wetenschappelijk Platform 2011;(5)6: 97-98

2009

 • Jansen MM, van der Horst JC, van der Valk PGM, Kuks PFM, Zylicz Z, van Sorge AA. Lack of analgesic effect from topical morphine in painful arterial leg ulcers. J Wound Care 2009 Jul;18(7):306-11

2008

 • van Ingen ILA, Jansen MMPM, Barrera P. Topical opioids for painful ulcers in systemic sclerosis. Ann Rheum Dis 2008;67:427

2007

 • Jansen MMPM. NHG Standaard Pijnstilling prioriteit – Urinesteenlijden. Pharmaceutisch Weekblad 2007; 40: 45-7
 • Eggink RN, Zaal RJ, Jansen MMPM, Lenderink AW. Houd overzicht aktueel – Geneesmiddelen-paspoort in belang van de patiënt. Pharmaceutisch Weekblad 2007; 51: 23

2006

 • de Boer H, Keizers R, Jansen M, Verschoor L, Ruineman-Koerts J. Diabetes, Obes Metab 2006;8:517-23: Glycaemic control without gain in insulin requiring type 2 diabetes: 1-year results of the GAME regimen
 • Jansen MMPM. Combinatie T4 + T3 biedt geen voordeel. Commentaar op de NHG-Standaard Schildklier aandoeningen. Pharmaceutisch Weekblad 2007; 39: 1230-1

2005

 • Jansen MMPM, van der Horst JC, van der Valk PGM, Kuks PFM, Zylicz Z, van Sorge AA. Lack of analgesic effect from topical morphine in painful arterial leg ulcers. Abstract en poster presentation International Association for the Study of Pain (IASP), Sydney (augustus)
 • Jansen MMPM, van der Horst JC, van der Valk PGM, Kuks PFM, Zylicz Z, van Sorge AA. Lack of analgesic effect from topical morphine in painful arterial leg ulcers. (Abstract) Br J Clin Pharmacol 2005;60(6):674 incl. presentatie NVKF&B. Mededelingendag (april)
 • de Boer H, Jansen M, Verschoor L, Ruinemans-Koerts J. Letrozole once Weekly normalizes Serum Testosterone in Severely Obese Men with Hypogonadotropic Hypogonadism. Diabetes Obes Metab 2005; 7 : 211-5
 • Vollaard EJ, Jansen MMPM, Fleuren HWHA, Kreatzkamp T. Dynamiek in het interactiebestand: ASA en ibuprofen. Pharmaceutisch Weekblad 2005;17: 578
 • Scheuder T, Karreman M, Rennings A, Ruinemans-Koerts, Jansen M, de Boer H. Diazoxide-mediated Insulin Suppression in Obese Men: a Dose Response Study. Diabetes Obes Metab 2005; 7: 239-245

2004

 • Jansen MMPM. Commentaar NHG-Standaard Atriumfibrilleren. Pharmaceutisch Weekblad 2004; 139(35): 1127-3
 • de Boer H, Verschoor L, Ruinemans-Koerts J, Jansen M. Letrozole normalizes serum testosterone in severely obese men with Hypogonadotropic Hypo-gonadism. Diabetes Obes Metab, 2005; 7: 211-5
 • de Boer H., Jansen M, Verschoor L. Prevention of weight gain in type 2 diabetes requiring insulin treatment. Diabetes Obes Metab 2004; 6(2): 114-9

2003

 • Reinders MK, Jansen MMPM. Diureticum blijft eerste stap in combinatie-therapie. NHG-Standaard Hypertensie (derde herziening) Pharmaceutisch Weekblad 2003; 138(48): 1685-90
 • Heeringa-Karreman M, Rennings A, Schreuder T, Jansen M, de Boer H, van Sorge AA. Dikke maatjes met diazoxide. Een nieuwe medicamenteuze behandeling bij obesitas?Pharmaceutisch Weekblad 2003;138(38): 1307-9
 • Jansen MMPM. Gebruik bij voorkeur tabletten. NHG-Standaard Anemie. Pharmaceutisch Weekblad 2003; 138(19): 664-9

2002

 • Jansen MMPM, Heymer F, Leusink JA, de Boer A. The quality of nutrition at an intensive care unit. Nutrition Research 2002; 22: 411-22

2000

 • Jansen MMPM, Nagtegaal JE. (Verbeterde) medicatiebewaking in ziekenhuizen op komst: Ziekenhuis Rijnstate duikt in interactiebestanden KNMP. Pharmaceutisch Weekblad 2000; 135(38): 1415

1999

 • Jansen MMPM, Heymer F, Leusink JA, de Boer A. Quality of nutrition in patients at an ICU. Pharmacy World & Science 1999; 21(1A):A8 Abstract ESCP congres.
 • Jansen MMPM, Janssen M, Nagtegaal JE. Methotrexaat buiten de kliniek: intramusculaire en subcutane toediening bij reumatoïde artritis. Pharmaceutisch Weekblad 1999; 134(46): 1592-6
 • Jansen MMPM, Hilkens PHE, Nagtegaal JE. Voldoende tijd voor diagnostiek: Immunoglobulines bij een aantal neurologische aandoeningen. Pharmaceutisch Weekblad 1999; 134(42): 1454-7

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB)
 • International Association for the Study of Pain (IASP)

 

Specialismen