Farmacotherapie en Informatievoorziening

Snel naar

Laatste update 01 mei 2024

FIVO

Wij zijn de ziekenhuisapotheek waar de patiënt voor kiest! Wij faciliteren buitengewone farmaceutische zorg. Wij bieden producten en diensten aan die hun geld waard zijn. En wij bereiken dit door het toepassen van onze kennis en informatie toegespitst op de individuele patiënt.

Ons team bestaat uit apothekersassistenten, farmakundigen en farmaceutisch consulenten. Wij werken intensief samen met de apothekers en alle andere zorgverleners in ons ziekenhuis.

Je vindt ons in de ziekenhuisapotheek, maar vooral op de afdelingen. We voeren voor alle patiënten medicatieverificatie bij opname en ontslag uit: we brengen in gesprek met de patiënt de thuismedicatie in kaart en leggen dit vast in OnsEPD.  Dat doen we niet alleen op de verpleegafdelingen maar ook op de spoedeisende eerste hulp (SEH), bij het pre-operatief spreekuur (POS) en de poliklinieken.

Daarnaast voeren we medicatiebewaking uit: we zorgen ervoor dat patiënten de juiste doseringen en veilige combinaties van geneesmiddelen krijgen. Bij patiënten die veel verschillende medicijnen gebruiken voeren we bovendien medicatiereviews uit.

Ook geven we gevraagd en ongevraagd farmaceutische adviezen aan artsen, verpleegkundigen en patiënten. Als een patiënt bijvoorbeeld een sonde krijgt waardoor hij geen medicatie kan slikken, dan zorgen we dat die patiënt alternatieven krijgt, die door de sonde toegediend kunnen worden.

 

Pagina delen?