Dr. B. Maat
Ziekenhuisapotheker

Snel naar

Over mij

Wij zijn de ziekenhuisapotheek waar de patiënt voor kiest! Dat betekent dat ik als ziekenhuisapotheker daar wil zijn waar de patiënt is: op de verpleegafdeling en op de poli. Ik sluit dagelijks aan bij patiëntenbesprekingen en adviseer artsen en verpleegkundigen. Daarbij beantwoord ik al hun vragen over geneesmiddelen. Ook patiënten die vragen hebben, kunnen bij mij terecht. Voor een patiënt is het van belang dat geneesmiddelen juist worden voorgeschreven en toegediend. Dit moet veilig, doelmatig en praktisch zijn. Daar zet ik mij iedere dag voor in.

Combineren van patiëntenzorg met opleiding en onderzoek vind ik van groot belang. Opleiding is nodig om een nieuwe generatie professionals op te leiden en wetenschappelijk onderzoek is nodig om te kunnen blijven verbeteren en vernieuwen. Meten is weten! Het topklinische Elisabeth – TweeSteden ziekenhuis met een volwaardige ziekenhuisapotheek, inclusief VTGM- en laboratoriumfaciliteiten, biedt een uitdagende werkplek om dit te kunnen doen.

Ik vind het ook belangrijk dat de patiënt zelf ook een rol heeft in het medicatieproces. Want een patiënt die goed weet en begrijpt welke medicatie hij gebruikt en hoe dat moet, kan beter meebeslissen over zijn behandeling. Daarom richt ik mij op projecten die bijdragen aan patient empowerment en shared decision making, zoals projecten op het gebied van patiëntenportalen (MijnETZ), doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis, medicatie bij de patiënt in eigen beheer tijdens opname, chatbots, mobiele apps, etc.

Ik vul mijn rol als behandelaar in op deze vooruitstrevende manier en ben daar trots op.

BIG-registratie: 19908998217

Aandachtsgebieden

Medisch

  • Traumatologie
  • Orthopedie
  • Chirurgie (incl. plastische chirurgie en MKA-chirurgie)
  • FAM (geboortezorg en kindergeneeskunde)
  • Gynaecologie

Overig

  • Medicatieverificatie en -overdracht
  • Wetenschappelijk onderzoek: farmaco-epidemiologie, medicatieveiligheid en digitalisering van de farmaceutische zorg, clinical decision support, patient empowerment
  • OnsEPD (Elektronisch Patiëntendossier)
  • Plaatsvervangend opleider
  • Gevestigd ziekenhuisapotheker ETZ locatie TweeSteden

 

Specialismen