Polikliniek Plastische Chirurgie

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 539 80 21
Openingstijden
ma t/m vrij 08.30-16.30
Route
32

ETZ Waalwijk
Direct nummer
(0416) 68 20 12
Openingstijden
ma t/m vrij 8.30-16.30
Route
46

Het specialisme Plastische Chirurgie wil een buitengewone behandeling bieden die afgestemd is op jouw zorgvraag. We kijken daarbij altijd hoe we de zorg kunnen verbeteren en luisteren daarbij naar jouw vragen en verwachtingen. Onze plastisch chirurgen houden spreekuren op ETZ Elisabeth en ETZ Waalwijk.

Gang van zaken

Je maakt een afspraak met een van onze plastisch chirurgen op de polikliniek Plastische Chirurgie. Daarna heb je met de behandelend arts een gesprek waarin jouw vragen en verwachtingen aan bod komen. De arts vraagt toestemming aan jouw verzekering voor de behandeling. Na toestemming volgen de voorbereidende onderzoeken voor de operatie. De operatie kan onder plaatselijke verdoving op het behandelcentrum of onder narcose op de operatiekamer plaatsvinden.

Nazorg

Ook na je behandeling of operatie kun je rekenen op de beste zorg. De nazorg vindt plaats op de polikliniek Plastische Chirurgie. Dit houdt in dat de arts de nacontrole doet en de verpleegkundige de wondzorg bij jou uitvoert en eventuele hechtingen verwijdert. Hoeveel controles je krijgt, verschilt per behandeling. De zorg is altijd afgestemd op jou. Indien jij en debehandelend specialist tevreden zijn over het behaalde resultaat, beëindigen we het zorgtraject.