Parkinsonpoli

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 01 40
Openingstijden
Ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur
Route
42 Neurocentrum

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 01 40
Openingstijden
Ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur
Route
Poligebouw 2e etage, wachtruimte 5

ETZ Waalwijk
Direct nummer
(013) 221 01 40
Openingstijden
Ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur
Route
22

Als er een vermoeden is dat je de ziekte van Parkinson hebt, dan kan de huisarts of medisch specialist je verwijzen naar een neuroloog. De neuroloog bespreekt, na onderzoek, de diagnose en het behandeltraject. In het vervolg van het behandeltraject kom je naar behoefte bij de neuroloog en de parkinsonverpleegkundige op de Parkinsonpoli.
De poli is gevestigd op locaties Elisabeth, TweeSteden en Waalwijk.

Gang van zaken

Het Parkinsonspreekuur vindt plaats op verschillende dagen en locaties.
Parkinsonpatiënten worden besproken in het multidisciplinair behandelteam. Zo kunnen wij de beste zorg en behandeling aanbieden en daarbij de kwaliteit optimaliseren.
 

Parkinsonverpleegkundige

Naast de neuroloog zijn er op de verschillende locaties van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis parkinsonverpleegkundigen werkzaam. Zij werken samen met de behandelend neuroloog om de  optimale behandeling te kunnen bieden.
Tijdens het verpleegkundig spreekuur is alles rondom de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme bespreekbaar. Neem, als je het prettig vindt, je partner of een ander vertrouwd persoon mee.

Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen over de ziekte zelf, over het gebruik van de medicijnen en de gevolgen in je dagelijkse leven voor jezelf en je omgeving. De parkinsonverpleegkundige kan de informatie die je van de neuroloog hebt ontvangen waar nodig aanvullen of verduidelijken. Zij is er om jou en jouw naasten te informeren, te begeleiden en te ondersteunen. Daarnaast kan de parkinsonverpleegkundige je verwijzen naar een ander lid van het multidisciplinaire behandelteam.

Multidisciplinair behandelteam parkinson

De behandeling van de ziekte van parkinson is multidisciplinair. Naast de zorg door de neuroloog en parkinsonverpleegkundige worden de volgende disciplines zo nodig betrokken om jou de beste zorg en behandeling te bieden;

 Fysio- of oefentherapie  (Medisch) psycholoog
 Ergotherapie  Medisch maatschappelijk werker
 Logopedist  Uroloog
 Diëtiste  Seksuoloog
 Geriater  Oogarts
 Specialist ouderengeneeskunde  Revalidatiearts
 Psychiater  Huisarts en POH praktijkondersteuner

Je neuroloog of parkinsonverpleegkundige kan je hiernaar verwijzen.

Algemene informatie

Samen beslissen

Samen beslissen

Patiënt en arts beslissen samen over de meest geschikte behandeling. Dat gebeurt steeds meer, ook in het ETZ. Betere zorg begint ook bij ons met een goed gesprek in de spreekkamer.

Aanvullend voor de parkinsonpoli

  • Heb je veel vragen? Vermeld dit dan bij het maken van je afspraak. Een controle afspraak bij de neuroloog is 15 minuten en 30 minuten bij de parkinsonverpleegkundige.
  • Controle vindt bij voorkeur plaats op de polikliniek. Telefonisch contact is ook mogelijk.
  • Door onderstaande hulpmiddelen in te vullen kun je je voorbereiden op je afspraak; klachten en werking van de medicatie kunnen hiermee inzichtelijk worden gemaakt:

Als er een vermoeden is dat je de ziekte van Parkinson hebt, dan kan de huisarts of medisch specialist je verwijzen naar een neuroloog. De neuroloog bespreekt na onderzoek de diagnose en de behandeling. In het vervolg van de behandeling kom je naar behoefte bij de neuroloog en parkinsonverpleegkundige op de Parkinsonpoli.

Wanneer symptomen je dagelijks leven, hobby’s of werk negatief beinvloeden zal je neuroloog of parkinsonverpleegkundige voorstellen te starten met medicatie.
De medicamenteuze behandeling van de ziekte van Parkinson bestaat vooral uit levodopa en dopamine agonisten. Deze medicijnen vullen het tekort van dopamine aan of stimuleren de dopamine receptoren.
In een later stadium kan gekozen worden voor de inzet van een geavanceerde therapie.

Naast medicatie en de zorg door de neuroloog en parkinsonverpleegkundige worden zonodig andere zorgverleners uit het multidisciplinaire team betrokken.

Deep Brain Stimulation (DBS)

Wanneer medicatie niet (meer) helpt, kan samen met jou besloten worden om over te gaan tot Deep Brain Stimulation of Diepe Hersenstimulatie. Benieuwd wat dit is?
Onderstaande video geeft een inkijkje in hoe deze behandeling in zijn werk gaat.

In dit gedeelte bevindt zich een video. Die is niet zichtbaar omdat de cookies (nog) niet zijn geaccepteerd. Bekijk ons cookiebeleid.

Behandelaren

dr. J.Th. van Asseldonk

Neuroloog

Het is mijn uitdaging om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van patiënten met een neurologische ziekte, ook als deze niet te genezen is.

J.A.M. Cleven

Specialist ouderengeneeskunde

Samen met de patiënt zoeken om de kwaliteit van leven te verbeteren, ook als een ziekte niet te genezen is en/of het ouder worden parten gaat spelen

B.P.W. Jansen

Neuroloog

Na een omweg via Arnhem werk ik sinds 2001 weer bij het ETZ.

Susanne Koot

Gezondheidszorgpsycholoog

Gezondheid is meer dan afwezigheid van klachten en ziekte, als psycholoog kijk ik graag naar álle factoren die de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven beïnvloeden.

T. Meijerink

Klinisch neuropsycholoog

Gedreven psycholoog, voornamelijk gericht op hersenaandoeningen en de relatie tussen het brein en cognitie, emotie en gedrag

dr. C.M.A.A. Roks

Neuroloog

Sinds 2006 ben ik met veel plezier werkzaam in het ETZ.

J.J.D. Tilanus

Psychiater

Psychiater met aandachtsgebieden als neuropsychiatrie en psychiatrie bij ouderen.

M.T.J.M. (Martine) Wilbers

Klinisch neuropsycholoog

Klinisch neuropsycholoog gespecialiseerd in de neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij volwassenen en ouderen met hersenaandoeningen

Parkinsonverpleegkundigen

Femke van Ostaden

Parkinsonverpleegkundige

Door centraal te zetten wat voor U belangrijk is, zorgen we er samen voor dat de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk blijft

Sonja van Gils

Parkinson- en dementieverpleegkundige

Specialisatie als parkinsonverpleegkundige en dementieverpleegkundige

Lieke van Kemenade-Vermeer

Parkinsonverpleegkundige

Door een luisterend oor en goede informatie te geven wil ik de kwaliteit van leven van mensen met parkinson en hun naasten zo goed mogelijk waarborgen

Marloes Snepvangers

Parkinsonverpleegkundige

Na werken in een expertisecentrum voor mensen met de zieke van Parkinson in een verpleeghuis ben ik sinds begin 2019 lid van het Parkinsonteam in het ETZ.

Jenny Snippe

Parkinsonverpleegkundige

Met veel passie wil ik samen met de patiënt en zijn of haar naasten, zorgen voor een optimale kwaliteit van leven.

Paramedici

Carlijn van Deursen

Medisch Maatschappelijk Werker

Oncologie & Hematologie, waaronder AYA-zorg, Neurologie, Neurochirurgie, en IC. Allround Medisch Maatschappelijk Werk

Naast bovenstaande behandelaren wordt regelmatig een uroloog, oogarts, geriater of revalidatiearts betrokken.