POP-poli

ETZ Elisabeth
Direct nummer

ETZ TweeSteden
Direct nummer

POP-poli staat voor Psychiatrie/Psychologie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). Het is een samenwerkingsverband van de afdelingen Gynaecologie, Psychiatrie, Medische Psychologie, Maatschappelijk werk en Kindergeneeskunde.

Binnen de POP-poli bieden we hulp aan zwangere vrouwen, vrouwen die net bevallen zijn of vrouwen die zwanger willen worden en die psychische klachten of psychosociale problemen hebben. Voorbeelden van klachten zijn:

  • niet kunnen genieten van de zwangerschap;
  • angst voor de bevalling;
  • nare herinneringen aan de bevalling die niet vanzelf weggaan.

De gynaecoloog kan je voor psychologische behandeling verwijzen naar de afdeling Medische Psychologie.

Patiëntenfolders

dr. A. Pelle

Gezondheidszorgpsycholoog

Werkzaam als GZ-psycholoog in de gehele breedte van het vak.

J.P.M. Lockefeer

Klinisch psycholoog

Diagnostiek/ behandeling van patiënten met een combinatie van lichamelijke en psychologische/ psychiatrische problematiek

H.J.H. Kuijpers

Psychiater

Ziekenhuispsychiater in het ETZ

D.W. de Knijff

Psychiater

Gespecialiseerd in behandeling depressie en bipolaire stoornis. Biologische behandelmethoden, inzichtgevende gesprekstherapie.