POP-poli

ETZ Elisabeth
Direct nummer

ETZ TweeSteden
Direct nummer

POP-poli staat voor Psychiatrie/Psychologie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). Het is een samenwerkingsverband van de afdelingen Gynaecologie, Psychiatrie, Medische Psychologie, Maatschappelijk werk en Kindergeneeskunde.

Binnen de POP-poli bieden we hulp aan zwangere vrouwen, vrouwen die net bevallen zijn of vrouwen die zwanger willen worden en die psychische klachten of psychosociale problemen hebben. Voorbeelden van klachten zijn:

  • niet kunnen genieten van de zwangerschap;
  • angst voor de bevalling;
  • nare herinneringen aan de bevalling die niet vanzelf weggaan.

De gynaecoloog kan je voor psychologische behandeling verwijzen naar de afdeling Medische Psychologie.

Patiëntenfolders

dr. A. Pelle

Gezondheidszorgpsycholoog

Werkzaam als GZ-psycholoog in de gehele breedte van het vak.

J.P.M. Lockefeer

Klinisch psycholoog

Diagnostiek/ behandeling van patiënten met een combinatie van lichamelijke en psychologische/ psychiatrische problematiek

D. Elshoff

Psychiater

Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven beschouw ik als belangrijk doel om als arts met patiënten te bereiken.

H.J.H. Kuijpers

Psychiater

Ziekenhuispsychiater in het ETZ