Medisch Maatschappelijk Werk

Snel naar

Laatste update 26 april 2024

Hoe kan ik omgaan met mijn ziekte?
Hoe krijg ik weer grip op mijn leven?
Hoe houd ik me staande bij een ingrijpende gebeurtenis? 

Ziekte heeft soms langdurig verstrekkende gevolgen voor je gezondheid. Een Medisch Maatschappelijk Werker kan jou en/of je naasten helpen om met ziekte en de emotionele en praktische gevolgen daarvan om te gaan.

Waarbij helpt de Medisch Maatschappelijk Werker?

De Medisch Maatschappelijk Werker biedt hulp bij

 • Het omgaan met gevoelens als angst, onzekerheid, boosheid en verdriet en het herwinnen van het vertrouwen in je lichaam.
 • Het verbeteren van de kwaliteit van leven en het vergroten van de zelfredzaamheid.
 • Het bespreekbaar maken van de gevolgen van de ziekte op gezinssituatie, relaties, intimiteit en seksualiteit.
 • Het omgaan met veranderingen in de werksituatie of financiële gevolgen.
 • Het meedenken over de beslissingen tijdens jouw behandeling.
 • Vragen over regelingen en/of afstemming met externe instanties.

In de praktijk

Maatschappelijk werker Marjolein Cornelissen is voornamelijk werkzaam op de POP-poli. POP-poli staat voor Psychiatrie/Psychologie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). Ze vertelt graag over haar werkzaamheden.

De Medisch Maatschappelijk Werker:

 • Is nauw betrokken bij jouw zorg.
 • Participeert in Multidisciplinaire overleggen omtrent jouw zorg.
 • Werkt samen met andere disciplines en/of andere externe organisaties.
 • Is lid van één of meerdere beroepsverenigingen.
 • Is op de hoogte van actuele ontwikkelingen door het volgen van bijscholing
 • Begeleidt 3e jaars studenten (stagiaires) van Avans Hogeschool Den Bosch.
 • Is breed inzetbaar binnen het ETZ (allround Medisch Maatschappelijk Werk) en is daarnaast gespecialiseerd in een aantal aandachtsgebieden.
 • Voor meer informatie hierover zie tab ‘Zorgteam’ hieronder.

Kosten MMW

Aan de hulpverlening van medisch maatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.

Afdelingen

Zorgteam

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 68 70

Openingstijden
Telefonisch 09.00-16.00 uur

Route
81

ETZ TweeSteden

Direct nummer
(013) 221 68 70

Openingstijden
Telefonisch 09.00-16.00 uur

Route
Poligebouw kamer 19/20
(2e etage)

ETZ Waalwijk

Direct nummer
(013) 221 68 70

Openingstijden
Telefonisch 09.00-16.00 uur

Route
8

Pagina delen?