PTSS (posttraumatische stressstoornis)

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

Veel mensen maken in hun leven één of meerdere schokkende gebeurtenissen mee. Een groot deel van de mensen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich juist psychische en lichamelijke klachten omdat bepaalde gebeurtenissen moeilijk te verwerken zijn.

Klachten bij PTSS

Als de klachten niet binnen drie maanden verdwenen zijn is er sprake van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Hierbij moet men denken aan:

  • herbelevingen/flashbacks van de gebeurtenis;
  • nachtmerries;
  • depressie;
  • angstklachten en gevoelens van schuld;
  • schaamte;
  • verdriet;
  • boosheid.

Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Hierdoor kunnen mensen in de problemen komen op het werk, in relaties of in het dagelijks functioneren. Uitgangspunt is dus dat deze klachten zijn ontstaan door één of meerdere beschadigende ervaringen die zulke sporen hebben nagelaten in het geheugen, dat men er op een later moment nog steeds last van heeft.

Voorbeelden hiervan zijn emotionele verwaarlozing, geestelijke of lichamelijke mishandeling, seksuele trauma’s, akelige ervaringen op medisch gebied, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere beschamende, pest- of verlieservaringen.

Behandelingen bij PTSS

Er bestaan verschillende behandelmethoden voor PTSS die op de polikliniek worden toegepast, zoals

  • ognitieve gedragstherapie,
  • EMDR
  • Narratieve Exposure Therapie.

Doel van deze behandelingen is de traumatische gebeurtenis een plaats te geven in het verleden zonder dat het nog de bijbehorende emoties oproept.

EMDR

Een veelgebruikte behandeling is EMDR. EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) is een behandeling waarbij afleidende prikkels, zoals geluiden en bewegingen, aangeboden worden tijdens het ophalen van de traumatische ervaring om zo de gebeurtenissen te helpen verwerken. De klachten kunnen hierdoor verminderen of verdwijnen.

Medicijnen kunnen de therapie ondersteunen. Ze maken het verwerkingsproces draaglijker maar kunnen het niet vervangen.