Verpleegafdeling Vaatchirurgie (ETZ Elisabeth B2)

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 21 32
Bezoektijden
Zie www.etz.nl/bezoektijden
Route
Etage B kamers 17 - 31

U komt terecht op de verpleegafdeling Vaatchirurgie als u een operatie of behandeling moet ondergaan aan de bloedvaten. Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld etalagebenen (perifeer vaatlijden), verwijding van een bloedvat (aneurysmata), diabetische voeten of een vernauwde halsslagader (carotis desobstructie). U vindt de verpleegafdeling Vaatchirurgie op Etage B, kamers 17 t/m 31 op locatie ETZ Elisabeth.

Wie komt u tegen?

Wie werken er op de afdeling Vaatchirurgie?

  • één teamleider  
  • een verpleegkundig specialist
  • een arts-assistent chirurgie (zaalarts)
  • verpleegkundigen
  • afdelingssecretaresses 
  • zorgassistenten
  • servicemedewerkers 
  • leerlingen en stagiaires van verschillende opleidingen.

Hoe werken wij?

Op verpleegafdeling Vaatchirurgie werken we met kamertoewijzing. Dit wil zeggen dat u per dag een vaste verpleegkundige krijgt toegewezen. Om de continuïteit te waarborgen, proberen wij een verpleegkundige meer dan één dag voor dezelfde patiënten te laten zorgen. Dat is wel zo prettig voor u.

Op de afdeling werkt een verpleegkundig specialist vaatchirurgie en een arts-assistent chirurgie. In overleg met u leggen zij samen met de chirurg het beleid vast. Dagelijks wordt er bij u visite gelopen.

De afdeling werkt samen met verschillende disciplines om u te allen tijde de best mogelijke zorg te verlenen: fysiotherapie, revalidatiearts, diëtetiek, ergotherapie, wondverpleegkundigen, transferverpleegkundigen, geriatrisch verpleegkundigen/geriater, diabetesverpleegkundigen, psychologie, psychiatrie, medisch maatschappelijk werk en het team geestelijke verzorging.

Hoofdbehandelaar  

Uw behandelend medisch specialist, uw hoofdbehandelaar, is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De hoofdbehandelaar overlegt met de afdelingsarts en de afdeling en is, zo nodig, aanwezig bij de gesprekken en loopt zo mogelijk bij u visite. Het kan zijn dat de specialist die u gesproken hebt op de polikliniek een andere medisch specialist is dan die van de afdeling. Het kan ook voorkomen dat een waarnemend specialist u bezoekt bij afwezigheid van uw hoofdbehandelaar, bijvoorbeeld in avond, nacht en weekenddiensten of vanwege vakantie of nascholing. 

Gang van zaken

Uitleg over de gang van zaken tijdens uw opname en andere voorzieningen binnen het ziekenhuis vindt u in de folder “opname op etage B” en de folder “wegwijs”. Deze folders en specifieke informatie over uw opname krijgt u op de polikliniek of aan het begin van uw opname.

Contactpersoon 

Eén persoon uit uw directe omgeving wordt gevraagd als contactpersoon op te treden. Deze contactpersoon wordt dagelijks telefonisch geïnformeerd en kan zelf zowel mondeling als telefonisch nog informatie vragen. Met deze informatie dient de contactpersoon anderen op de hoogte houden. Hij/zij wordt in verband met uw verzorging vriendelijk verzocht niet te bellen vóór 10.00 uur.

Bezoektijden

Onze bezoektijden staan bovenaan deze pagina

Vragen?

Artsen en verpleegkundigen informeren u over de behandeling en verzorging tijdens uw verblijf in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Met vragen en problemen kunt u altijd bij hen terecht.

Links en folders