Koen van Hees
Verpleegkundig specialist vaatchirurgie

Snel naar

Over mij

In 2006 ben ik begonnen aan de opleiding tot ‘nurse practitioner’ en in 2009 heb ik mijn ‘Master Advanced Nursing Practice’ behaald. Deze functie is in 2009 omgedoopt tot verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is een wettelijk erkend beroep met een eigen wettelijk register.

Wat doet een verpleegkundig specialist Vaatchirurgie?

Sinds 2015 wordt de verpleegkundig specialist ook door de zorgverzekering erkend als zelfstandig behandelaar waardoor wij zelfstandig voorbehouden handelingen mogen uitvoeren, zoals medicatie voorschrijven.

Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn grotendeels te vergelijken met wat vroeger de ‘zaalarts’ deed: dagelijks loop ik de visite op de afdeling Vaatchirurgie (etage B), samen met de vaatchirurg en een verpleegkundige, waarbij ik een leidende rol vervul. Tijdens de visite wordt onder andere uw behandelplan opgesteld, worden uitslagen van onderzoeken met u besproken en wordt uw herstel geëvalueerd. Daarbij is goede communicatie met patiënt, familie en andere zorgverleners van essentieel belang.

Het leuke van mijn functie binnen de vaatchirurgie is dat ik op zowel medisch als verpleegkundig vlak werkzaam ben. Hierdoor vervul ik een nieuwe rol, welke voor mijn aantreden nog niet bestond. Inmiddels is de meerwaarde van mijn functie duidelijk aangetoond en is de verpleegkundig specialist binnen de vaatchirurgie niet meer weg te denken.

BIG-registratie: 49058003430

Aandachtsgebieden

  • Klinische vaatchirurgie, verantwoordelijk voor het medisch en verpleegkundig reilen en zeilen van de klinische vaatchirurgische patiënt.
  • Palliatief Advies Team (PAT), als lid van het PAT verricht ik consulten met betrekking tot palliatieve zorg in het gehele ziekenhuis
  • Dagelijks bestuur (DB) verpleegkundig specialisten ETZ, als lid van het DB draag ik mijn steentje bij aan de verdere profilering en professionalisering van de verpleegkundig specialisten in ons ziekenhuis
  • Ontwikkeling zorgpaden, als lid van een team draag ik bij aan de ontwikkeling en het onderhoud van de zorgpaden voor de vaatchirurgie

Studie & opleiding

  • 1998-2002 HBO-V
  • 2006-2009 Advanced Nursing Practice

Onderzoek & publicaties

Studie coördinator en lokaal aanspreekpunt GREAT Registry, EVAS Global Registry, RAPID-trial, IceBERG2 en DAMOCLES-trial.

Lidmaatschappen

  • V&VN
  • V&VN/VS
  • VSVN (Verpleegkundig Specialisten Vaatchirurgie Nederland), voorzitter