Vaatchirurgie verpleegafdeling

Snel naar

Laatste update 21 juni 2024

Je komt op de verpleegafdeling Vaatchirurgie als je een operatie of behandeling moet ondergaan aan de bloedvaten. Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld etalagebenen (perifeer vaatlijden), verwijding van een bloedvat (aneurysmata) of diabetische voeten. Je vindt de verpleegafdeling Vaatchirurgie op etage B, kamers 17 t/m 31 op locatie ETZ Elisabeth.

 • Wie kom je tegen?

  Wie werken er op de afdeling Vaatchirurgie?

  • een teamleider
  • vaatchirurg(en)
  • een verpleegkundig specialist
  • een arts-assistent chirurgie (zaalarts)
  • co-assistenten / arts-assistenten in opleiding
  • verpleegkundigen
  • afdelingssecretaresses
  • zorgassistenten
  • facilitair medewerkers
  • leerlingen en stagiaires van verschillende opleidingen

   

  Hoe werken wij?

  Op verpleegafdeling Vaatchirurgie werken we met kamertoewijzing. Dit wil zeggen dat je per dag een vaste verpleegkundige krijgt toegewezen. Om de continuïteit te waarborgen, proberen wij een verpleegkundige meer dan één dag voor dezelfde patiënten te laten zorgen. Dat is wel zo prettig voor jou.

  Op de afdeling werkt een verpleegkundig specialist vaatchirurgie en – indien aanwezig – een arts-assistent chirurgie. In overleg met jou leggen zij samen met de vaatchirurg het beleid vast. Dagelijks wordt er visite gelopen.

  De afdeling werkt samen met verschillende disciplines om altijd de best mogelijke zorg te kunnen verlenen: fysiotherapie, revalidatiearts, diëtetiek, ergotherapie, wondverpleegkundigen, transferverpleegkundigen, geriatrisch verpleegkundigen/geriater, diabetesverpleegkundigen, psychologie, psychiatrie, medisch maatschappelijk werk en het team geestelijke verzorging.

  Hoofdbehandelaar

  De behandelend medisch specialist, jouw hoofdbehandelaar, is eindverantwoordelijk voor de behandeling. De hoofdbehandelaar overlegt met de verpleegkundig specialist of de afdelingsarts (zaalarts) en de afdeling en is, zo nodig, aanwezig bij de gesprekken en loopt zo mogelijk bij jou visite. Het kan zijn dat de specialist die je gesproken hebt op de polikliniek een andere medisch specialist is dan die van de afdeling. Het kan ook voorkomen dat een waarnemend specialist je bezoekt bij afwezigheid van je hoofdbehandelaar, bijvoorbeeld in avond-, nacht- en weekenddiensten of vanwege vakantie of nascholing.

 • Gang van zaken

  Uitleg over de gang van zaken tijdens de opname en andere voorzieningen binnen het ziekenhuis vind je in de folder “opname op etage B” en de folder “wegwijs”. Je wordt verwezen naar deze folders en specifieke informatie aan het begin van de opname.

  Contactpersoon

  Eén persoon uit je directe omgeving wordt gevraagd als contactpersoon op te treden. Deze contactpersoon wordt, alleen indien gewenst, dagelijks telefonisch geïnformeerd en kan zelf zowel mondeling als telefonisch aanvullende informatie vragen. De contactpersoon is de aangewezen persoon om anderen op de hoogte te houden. Hij/zij wordt in verband met jouw verzorging vriendelijk verzocht niet te bellen vóór 10.00 uur.

  Vragen?

  Artsen en verpleegkundigen informeren jou over de behandeling en verzorging tijdens je verblijf in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Met vragen en problemen kun je altijd bij hen terecht.

Zorgteam

Voorbereiden op

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 21 32

Bezoektijden
Zie www.etz.nl/bezoektijden

Route
Etage B kamers 17 – 31

Locatie

Pagina delen?