Mammacare polikliniek

Snel naar

Laatste update 18 juni 2024

Via jouw huisarts ben je verwezen naar de polikliniek Mammacare van het ETZ voor onderzoek omdat je een verandering hebt bemerkt aan je borst. Of je bent verwezen in het kader van het bevolkingsonderzoek op borstkanker en er is iets gevonden dat verder moet worden onderzocht.

In het ETZ kunnen wij snel een betrouwbare diagnose stellen.

Afwijking in de borst

De polikliniek Mammacare is er speciaal voor mensen bij wie een verandering of knobbeltje in de borst is opgemerkt. Voor een afspraak op een polikliniek Mammacare heb je voor verzekerde zorg altijd een verwijzing van je huisarts nodig. Ook kun je worden verwezen door het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Een afwijking in de borst kan kwaadaardig zijn. De tijd tussen opmerken van de afwijking en de uitslag van het onderzoek is daarom voor veel mensen een spannende tijd. Het roept wellicht veel vragen en onzekerheid bij je op. Daarom proberen we je bij de polikliniek Mammacare zo snel mogelijk uitsluitsel te geven over de afwijking.

Werkwijze

Eerst krijg je op de polikliniek Mammacare een gesprek met de verpleegkundig specialist. Zij doet een borstonderzoek bij jou. Vervolgens ga je naar de afdeling Radiologie waar een mammografie (röntgenfoto van de borst) wordt gemaakt. Meestal wordt ook een echografie gemaakt. Soms is een biopsie (verwijderen van stukje weefsel) noodzakelijk. Daarna kom je weer terug bij de verpleegkundig specialist en wordt de voorlopige uitslag van de onderzoeken met jou besproken.

Je krijgt de voorlopige diagnose. Als een biopsie is genomen, wordt met jou een afspraak gemaakt voor de uitslag van het weefselonderzoek. Dat is na twee tot drie werkdagen. Als er geen biopsie noodzakelijk is, heb je direct de uitslag. Wijst de uitslag van de onderzoeken op borstkanker, dan bespreekt de mammachirurg direct een behandelvoorstel met jou. Je huisarts wordt door ons geïnformeerd over het bezoek en de bevindingen.

Vervolggesprek

Als een operatie noodzakelijk is, krijg je voorafgaand daaraan een gesprek met de verpleegkundige op de polikliniek Mammacare. De verpleegkundige geeft aanvullende informatie over de operatie en de gang van zaken tijdens jouw verblijf in het ziekenhuis. De exacte inhoud van de begeleiding is afhankelijk van de bij jou gestelde diagnose en de eigen behoefte.

Je partner of familieleden zijn uiteraard van harte welkom om samen met jou de mammapoli te bezoeken tijdens de onzekere tijd van het onderzoek naar de afwijking tot en met de periode na een eventuele operatie en/of nabehandeling(en).

Zorgteam

Op de polikliniek Mammacare werkt een betrokken en specialistisch team intensief samen. Dat team vormt samen de mammazorgketen en bestaat uit onder andere chirurgen, internist-oncologen, verpleegkundig specialisten, mammacare-verpleegkundigen, plastisch chirurgen, radiologen, pathologen en radiotherapeuten. Wekelijks hebben alle betrokken disciplines een multidisciplinair overleg en worden de onderzoeksuitslagen en behandelplannen van diverse patiënten besproken. Bovendien heeft het team korte lijnen met een klinisch geneticus (die alles weet over erfelijkheid), psycholoog, maatschappelijk werker, gynaecoloog en geriater.

Specialisten

De medisch specialisten werken nauw samen met verpleegkundig specialisten en mammacare- verpleegkundigen (zie Zorgteam hieronder).

Verpleegkundig specialisten

De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met aanvullende academische opleiding die zich gespecialiseerd heeft in de zorg rondom borstaandoeningen. Hierdoor kan zij enkele taken en verantwoordelijkheden van de chirurg overnemen (zie de tab Zorgteam hieronder).

Mammacare-verpleegkundigen

De mammacare-verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorg rondom borstkanker. Mocht er bij jou sprake zijn van borstkanker, dan verzorgen zij de voorlichting, advies en begeleiding. Ook zorgen ze ervoor dat de behandelingen goed aansluiten. Ook kun je bij hen terecht met vragen over psychosociale onderwerpen. Samen met de verpleegkundig specialisten zijn zij jouw aanspreekpunt (zie de tab Zorgteam hieronder).

Vragen?

Je kunt altijd telefonisch contact opnemen met de polikliniek Mammacare over allerlei onderwerpen die met jouw ziekte of behandeling te maken hebben. Vaak komen er thuis allerlei vragen. Denk aan praktische informatie over de ziekte en behandeling en de mogelijke gevolgen hiervan. Ook kun je problemen bespreken die jij of je partner door je ziekte of operatie ervaren, zoals angst, onzekerheid of andere klachten. Je kunt altijd een beroep doen op de verpleegkundige van de mammapoli. Ook geruime tijd na de (chirurgische) behandeling blijft zij een aanspreekpunt als het nodig is.

Zorgteam

Voorbereiden op

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
013 221 01 30

Openingstijden
Telefonisch 9.00 – 16.00 uur
Vanaf 24 juni  9.00 – 11.30 uur en 13.30 – 16.00 uur

Route
route 76, begane grond

Locatie

Pagina delen?