Dialysecentrum

Snel naar

Laatste update 08 mei 2024

Goed werkende nieren zijn van levensbelang. Soms werken je nieren minder goed of helemaal niet meer. Dit kan komen door bijvoorbeeld een chronische nierziekte of erfelijke aandoening. Als je nieren niet goed werken dan moet de functie van je nieren worden overgenomen. Voorbeelden hiervan zie je onder het filmpje.

 • Nierfalen

  Het nierfalen traject is de fase die voorafgaat aan de dialyse, transplantatie en conservatieve behandeling.

  Hoe lang het nierfalentraject duurt, verschilt per persoon. Het is afhankelijk van welke behandeling je kiest. Je arts kan je hierover meer vertellen.

  Buitengewone ondersteuning

  In het nierfalen traject doen onze zorgprofessionals alles eraan om een eventuele behandeling zo lang mogelijk uit te stellen, en dus de nierfunctie te behouden. Dat doen we door je bloedwaarden regelmatig te meten, te kijken naar de beste medicatie en door het opstellen van een dieet dat is afgestemd op jouw wensen. Een groot team van zorgbehandelaars staat klaar om jou te begeleiden.

  De nefroloog, een arts gespecialiseerd in nierziekten, informeert je over ziektebeelden, behandelingen en gevolgen bij bijvoorbeeld een niertransplantatie. Voor meer informatie verwijst de nefroloog je door naar de nierfalen verpleegkundige van de dialyseafdeling. Zij geeft alle informatie over je behandeling. Jouw voorkeur en medische mogelijkheden zijn bepalend voor de keuze van behandeling. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met jouw levensritme, persoonlijkheid, werk, huisvesting en vrijetijdsbesteding. Je partner en familie zijn welkom tijdens de gesprekken met de nierfalen verpleegkundige. De nierfalen verpleegkundige brengt je ook in contact met een medisch maatschappelijk werker en een diëtist voor goede begeleiding.

 • Hoe werkt dialyseren

  Er zijn verschillende manieren van dialyseren:

  Hemodialyse (kunstnierbehandeling): dit is de klassieke vorm van dialyse. Een dialysemachine filtert jouw bloed via een kunstnier. Dit gebeurt drie tot vier keer per week gedurende drie tot vier uur per dialysebehandeling. Dankzij het spoelen van je bloed verwijdert de kunstnier afvalstoffen en overtollig vocht uit je lichaam.
  Peritoneale dialyse (buikspoeling): overdag of ’s nachts. Peritoneale dialyse is een dialysevorm die thuis plaatsvindt.
  Alle vormen van dialyseren hebben zowel voor- als nadelen. Samen met de zorgverleners bepaal je welke dialysevorm het beste past bij jouw leefpatroon.

 • In het Dialysecentrum

  In het Dialysecentrum zijn 24 dialysestations aanwezig voor hemodialyse. Het centrum is verdeeld over vier behandelruimtes en een acute kamer.  Er worden per dag twee groepen patiënten gedialyseerd; de ene groep dialyseert op maandag, woensdag en vrijdag, de andere op dinsdag, donderdag en zaterdag. ’s Ochtends vanaf 08.00 uur en ’s middags vanaf 14.00 uur worden er om het kwartier patiënten aangesloten aan de hemodialysemachine.

  Artsenvisite

  De arts loopt één keer per week visite tijdens de dialysebehandeling. Bij de artsenvisite bespreekt de arts jouw vragen over de behandeling en bloeduitslagen. Als er geen herhaling op jouw recept is – dit moet je zelf navragen bij je apotheek – kan de arts medicatierecepten uitschrijven. Bij afwezigheid van de arts is er geen vervanging.

  Heb je acute vragen? Dan kun je altijd even met de verpleegkundige overleggen.

  Faciliteiten

  Dialyseren heeft een grote impact op je leven. Veel van je tijd breng je door in het Dialysecentrum. Om deze tijd door te komen, bieden we bij ETZ verschillende faciliteiten. Zo kun je tijdens de dialyse televisie kijken en spelletjes doen samen met andere dialysepatiënten. Je kunt gebruikmaken van de telefoon, leesmap en kranten. Heb je een tablet, laptop of smartphone bij je? Dan kun je gratis internetten op ons WiFi-netwerk. Ook bezoek is van harte welkom.

 • Vakantie en dialyse

  Dialyseren heeft een grote invloed op jouw leven. Maar ook jij moet kunnen genieten, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Dialyseren kan dan in een vakantiedialysecentrum op diverse plekken in binnen- en buitenland. Je hebt hiervoor wel toestemming van je arts nodig. Vraag jouw behandelend arts of verpleegkundige om meer informatie.

  Vakantiedialyse in het ETZ

  Dialyseer jij in een ander ziekenhuis of dialysecentrum? Ook dan kun je terecht bij het ETZ. Er zijn accommodaties voor vakantiedialyse in Tilburg en Waalwijk. Dus wil je naar vakantiepark de Beekse Bergen? Naar het Eftelinghotel? Of een bezoek brengen aan Festival Mundial? Je kunt dan terecht in de Dialysecentra van het ETZ. Ook jouw partner is van harte welkom om je tijdens je behandeling te vergezellen. Alleen bij het aan- en afsluiten van de apparatuur vragen wij hem of haar om even in de wachtruimte plaats te nemen. Alle dialysepatiënten uit binnen- en buitenland zijn welkom. Hiervoor heb je wel goedkeuring van je zorgverzekering nodig. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie.

  Wat moet je doen om bij ons te kunnen dialyseren tijdens de vakantie?

  • Vraag je eigen nefroloog om toestemming voor een vakantiedialyse.
  • Neem minstens drie maanden van tevoren contact met ons op via telefoonnummer (013) 221 29 10 of via e-mail: secretariaatdialyse@etz.nl. Vraag naar de teamleider om te informeren of er plaats is in de periode dat je wilt dialyseren.
  • Is er plek? Vraag jouw zorgverlener je medische gegevens te mailen naar secretariaatdialyse@etz.nl. Onze zorgverleners beslissen aan de hand van deze gegevens of je in het ETZ kunt dialyseren. Je krijgt hierover zo snel mogelijk bericht.

 • Spoed

  Buiten openingstijden is een dialyseverpleegkundige bereikbaar via het algemene nummer (013) 221 00 00. Je kunt bellen in de volgende situaties:

  • Als je shunt dicht zit.
  • Als je benauwd bent.
  • Als je koorts krijgt bij een hemodialysekatheter.
  • Wanneer jij troebele uitloop of buikpijn hebt bij peritoneaal dialysebehandeling.

  Voor overige medische klachten neem je contact op met je huisarts.

 • HKZ-certificaat

  Het Dialysecentrum van het ETZ heeft het HKZ-keurmerk. Dit betekent dat ons Dialysecentrum voldoet aan normen die dialysepatiënten, dialyseverpleegkundigen, nefrologen en zorgverzekeraars hebben vastgesteld. Het Dialysecentrum heeft de zorg voor patiënten goed op orde en laat betrouwbare resultaten zien. We werken voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

  Open het HKZ-certificaat op www.nen.nl

  Open het HKZ-certificaat op www.nen.nl

 • Zorgteam

  In het Dialysecentrum werken diverse zorgprofessionals.

  Nefrologen

  De nefroloog is een internist die gespecialiseerd is in nierziekten. De nefroloog is eindverantwoordelijk. Arts-assistenten en verpleegkundigen ondersteunen de nefrologen.

  Dialyseverpleegkundigen en dialyse-assistenten

  Onze dialyseverpleegkundigen nierfalenverpleegkundigen en dialyseassistenten zijn gespecialiseerd in nierziekten. Ze geven je voorlichting, begeleiding en ondersteuning. Ook krijg je in het Dialysecentrum te maken met algemeen verpleegkundigen die in opleiding zijn tot dialyseverpleegkundige en verzorgenden in opleiding tot dialyse-assistent.

  Zorgassistenten

  Zorgassistenten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van eten en drinken tijdens je dialysebehandeling.

  Medisch maatschappelijk werkers

  Een intensieve en langdurige dialysebehandeling grijpt in op vele facetten van je leven en kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, angst en verdriet. Er kunnen vragen opkomen over werk, financiën, huisvesting en de verdere gevolgen van ziekte. Onze medisch maatschappelijk werkers bieden jou en je partner, kinderen of familieleden begeleiding bij het verwerken van jouw ziekte, angst of verdriet, zorgen over thuis, werk en hoe het nu verder moet. Je kunt zelf of via een van onze zorgverleners altijd een beroep doen op een maatschappelijk werker. Zij kunnen ook tijdens de dialysebehandeling op jouw verzoek langskomen.

  Meer over Medisch Maatschappelijk Werk

  Diëtisten

  Voeding speelt een belangrijke ondersteunende rol bij het dialyseren. Elke dialysepatiënt krijgt een persoonlijk dieetadvies. Onze ervaren diëtisten kijken daarbij vooral naar jouw voorkeuren en bieden daarin advies en ondersteuning. Als je gekozen hebt voor dialyseren in het ziekenhuis, dan kan de diëtist tijdens het dialyseren langskomen. Bij de peritoneaal dialyse (die thuis plaatsvindt) maakt de diëtist een afspraak met jou.

  Meer over Diëtetiek

  Medisch instrumentatietechnici

  De instrumentatietechnicus is verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparatie van alle dialyseapparatuur en installaties. Er worden strenge, internationale eisen gesteld aan de apparatuur en gebruikte dialysevloeistoffen.

  Schoonmakers

  We stellen hoge eisen aan hygiëne in het Dialysecentrum. Behalve de desinfectie en sterilisatie van dialyseapparatuur moeten verschillende werkruimtes en sanitaire voorzieningen gereinigd worden. Onze medewerkers Schoonmaak dragen zorg hiervoor.

 • Informatiefilmpjes

  Om je te helpen inzicht te krijgen in wat dialyse is en hoe dat in de verschillende stadia in zijn werk gaat hebben we informatiefilmpjes in diverse talen.

  Naar de filmpjes over Hemodialyse

Zorgteam

Locaties

Dialyse Koetshuis Waalwijk

Direct nummer
(013) 221 12 91

Openingstijden
ma t/m za 7.30-20.00 uur

Route
Dialyse Koetshuis Waalwijk
Eerste etage
Koetshuislaan 619, 5146 BR Waalwijk

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 29 10

Openingstijden
ma t/m za 7.30-20.00 uur

Bezoektijden
ma t/m zo 10.00-11.00 uur
ma t/m zo 16.00-17.00 uur

Route
10

secretariaatdialyse@etz.nl

Pagina delen?