Gehoortest

Snel naar

Laatste update 29 april 2024

Bij een gehoortest wordt onderzocht hoe goed je kunt horen. Een gehoortest noemen we ook wel een audiogram. Bij diverse afwijkingen aan het gehoor kan een test afgenomen worden, bijvoorbeeld bij oorsuizen.

Het onderzoek

Met een audiogram wordt de gehoordrempel, dat is de grens tussen wat je wel of niet kunt horen, van het linker- en rechteroor gemeten. Er zijn twee soorten: een toonaudiogram en een spraakaudiogram.

Toonaudiogram

Je neemt plaats in een geluidsdichte kamer. Via een koptelefoon wordt je gehoor gemeten met hoge en lage pieptonen. De medewerker begint de meting bij het oor dat het beste functioneert. Het is de bedoeling dat je na elke pieptoon ‘ja’ zegt of op de knop drukt.

Spraakaudiogram

Bij dit onderzoek hoor je via de koptelefoon rijtjes met woorden die je moet nazeggen. Als je de woorden niet goed verstaan hebt, moet je proberen een letter of klank te noemen en anders iets te gokken/raden. Dit onderzoek is altijd in combinatie met de toonaudiogram.

Uitslag

Na het onderzoek geeft de medewerker je de uitslag mee. Samen met de KNO-arts bespreek je de resultaten van de gehoortest. Soms is dit op dezelfde dag, soms heb je een afspraak op een andere dag,

Duur van het onderzoek

De toonaudiogram duurt 15 minuten en de spraakaudiogram (inclusief toonaudiogram) 30 minuten.

Waar vindt het onderzoek plaats?

De gehoortest vindt plaats op de polikliniek KNO.

Voorlichtingsfilm

Bekijk de informatiefilm over het gehooronderzoek.

Meer informatie

•    www.kno.nl

Zorgteam

Patiëntfolders