Welkom bij We Care

We Care wil wetenschappelijk onderzoek verbreden en verdiepen. Het onderzoeksprogramma is een samenwerking tussen het ETZ en Tilburg University (TiU). Het doel is dat de resultaten en conclusies uit de diverse projecten toegepast worden in de praktijk waardoor de patiëntenzorg verbetert.

Binnen samenwerkingsverband We Care stellen beide organisaties subsidie beschikbaar aan onderzoekers om een project op te starten. Vanuit Tilburg University doen alle vijf faculteiten mee. Bij de onderzoeksprojecten is een zorgprofessional van het ziekenhuis en een onderzoeker van de universiteit betrokken die samen het onderzoek uitvoeren.

Programmamanager voor We Care is dr. Mariska de Jongh. Het bestuur wordt geleid door prof. dr. ir. Jantine Schuit, Vice Rector Magnificus TiU en prof. dr. Bart Berden, voorzitter Raad van bestuur ETZ.

Schuit: “We Care is een proeftuin voor interdisciplinair onderzoek. We pakken het onderzoek duurzaam op.”

Berden: “We Care maakt een hoop enthousiasme wakker. Het ETZ is een plaats van zorg, onderzoek en kennisoverdracht. Samenwerking in onderzoek brengt het ziekenhuis tot bloei.”

Op deze themasite vind je alle informatie over onderzoeksprogramma We Care.


Thema’s van We Care

Binnen We Care staan volgende thema’s centraal

Gedeelde besluitvorming
Artificial intelligence/data science
E-health

 

Gedeelde besluitvorming

Bij gedeelde besluitvorming staan de behoeften van patiënten centraal. De patiënt is een serieuze gesprekspartner die samen met zijn medisch specialist kiest wat voor hem de beste behandeling is. Met andere woorden: 'Waar kan een patiënt uit kiezen? Wat zijn de behandelopties en wat betekenen die voor hem?'

Gedeelde besluitvorming is van belang in de klinische praktijk omdat het echt de patiënt aangaat en hem regie geeft over zijn behandeltraject. Uiteindelijk draagt gedeelde besluitvorming bij aan betere zorg.

Binnen We Care wordt gedeelde besluitvorming in brede zin benaderd, ook thema’s als patient empowerment, delen van gezondheidsdata, gezondheidsvaardigheden en besluitvorming in bredere zin komen aan bod.

PROJECTEN gedeelde besluitvorming

 

Kunstmatige intelligentie/data science

Data science is de wetenschap waarbinnen kennis en inzichten wordt vergaart op basis van data door middel van  verschillende (statistische) methoden.

kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) betekent simpel gezegd: systemen of machines die onze eigen intelligentie nabootsen om taken uit te voeren en die zichzelf tijdens dat proces kunnen verbeteren op basis van de vergaarde informatie. Kunstmatige intelligentie kan helpen de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld door de uitkomsten van een bepaalde behandeling beter en meer op maat te voorspellen.

Op het terrein van data science en AI delen onderzoekers van ETZ en TiU data, kennis en ervaringen om beter inzicht te krijgen in ziekten, behandelingen en uitkomsten. Ook organisatorische en juridische vraagstukken komen aan bod.

PROJECTEN data science en kunstmatige intelligentie 

 

E-health

E-Health gaat over digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen zo via de computer diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie uitwisselen. Denk aan het online doorgeven van bloedstollingswaarden door patiënten, videocontact met thuiszorg,  teleconsultatie tussen artsen en telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen. Dit draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor patiënten. Binnen dit thema wordt ook onderzocht hoe E-health kan bijdragen aan patient empowerment.

PROJECTEN E-health