PREPARE studie

Voor succesvolle gedeelde besluitvorming is het belangrijk dat zorgverleners het perspectief van de patiënt op zijn/haar medische probleem begrijpen. Na een bezoek aan de huisarts krijgen patiënten via een digitaal bericht een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Deze verwijsbrief is het startpunt van een klinisch traject. Het centrale idee van dit project is om patiënten te vragen opmerkingen toe te voegen aan de verwijsbrief, zodat hun mening, waarden, voorkeuren en verwachtingen kunnen worden opgenomen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Die worden daarna onder de aandacht van ziekenhuiszorgverleners gebracht. Vervolgens bekijkt deze studie de impact van deze opmerkingen op de besluitvorming van patiënten.

Onderzoekers voeren een gerandomiseerde studie uit bij minimaal vier klinische afdelingen. Gedurende twee maanden geeft de patiënt digitaal commentaar op de verwijsbrief van de huisarts. Voor een controleperiode van twee maanden wordt de verwijsbrief niet toegevoegd aan de opmerkingen van de patiënt. Binnen een week na het eerste consult in het ziekenhuis worden patiënt en zorgverlener gevraagd om vragenlijsten in te vullen die ingaan op:

  1. de inspanning die nodig is om het consult voor te bereiden;
  2. de mate van betrokkenheid op het patiëntperspectief tijdens het consult;
  3. patiëntenvertrouwen en tevredenheid met betrekking tot gedeelde besluitvorming;
  4. tevredenheid van zorgverleners.

 

 De onderzoekers
Guus Schoonman, neuroloog en voorzitter werkgroep patientportaal mijnETZ Pauws  
Guus Schoonman Steffen Pauws