Gepersonaliseerde diagnostiek voor vroege en adequate ontdekking van dementie

Vroege ontdekking van dementie is van levensbelang: dit helpt patiënten, verzorgers en behandelaars om tijdig aanpassingen en interventies door te voeren. Tegelijkertijd is dementie moeilijk te ontdekken, omdat cognitieve capaciteiten tussen mensen verschillen. Om dit probleem op te lossen, wordt in dit project een nieuwe, online geheugentest ontwikkeld, die kan bijdragen aan het vroegtijdig ontdekken van dementie. In deze test, gebaseerd op beroemde gezichten, wordt kunstmatige intelligentie gebruikt om een op de gebruiker toegespitste cognitief profiel te voorspellen. Hierdoor kunnen afwijkingen met meer gevoeligheid ontdekt worden en kan mogelijke dementie dus eerder opgespoord worden.

 De onderzoekers
Hetty Scholten Marijn van Wingerden Ruth Mark
Hetty Scholten Marijn van Wingerden Ruth Mark