De effectiviteit verbeteren van multidisciplinaire overleggen bij oncologie

Behandeling van kanker is multidisciplinair teamwerk. Effectieve MDO’s zijn van belang voor optimale patiëntenzorg. In deze studie wordt gebruik gemaakt van een innovatieve onderzoeksmethode: dynamische sociale netwerk analyse- een complexe statistische methode die de het mogelijk maakt gedetailleerde sociale interactieprocessen en patronen te ontrafelen die het ene MDO van het andere onderscheidt. Met deze kennis zouden we in staat moeten kunnen zijn om een MDO optimaal te laten functioneren, met de verwachting dat dit het behandelresultaat kan verbeteren.

 De onderzoekers
Laurens Beerepoot    
Laurens Beerepoot Roger Leenders Alexander Schouten