Preventieve geneeskunde door middel van het voorspellen van individuele bloedwaarden

Binnen dit project gebruiken de onderzoekers voorspellende modellen en algoritmes om een gemeten bloedwaarde te vergelijken met de voorspelde waarden. Deze voorspelling is individueel en gebaseerd op eerder gemeten waarden. Hiermee zoeken ze naar trends binnen normaalwaarden, om zo een afwijkende waarde te kunnen voorspellen voordat deze is gemeten. Hiermee worden onnodige bloedafnames voorkomen. Leefstijladviezen kunnen het ontstaan van een afwijkende waarde zelfs voorkomen. Deze directe vorm van preventieve geneeskunde wordt, nadat de data-modellen zijn ontwikkeld en getest, in dit project getest voor een gerichte set van bloedwaarden in samenwerking met een huisartsenpraktijk. Door de ervaring vanuit de klinische chemie in het ETZ te combineren met de kennis van data-onderzoek van TiU, is het ultieme doel dat mensen geen patiënten worden, door ze individueel en digitaal te coachen.

 De onderzoekers
Remco van Horssen Maurits Kaptein  
Remco van Horssen Maurits Kaptein