Medicatieverificatie door de patiënt: een casestudie naar de inzet van een digitale assistent ter voorbereiding van het medicatieverificatiegesprek

Voordat een patiënt een behandeling ondergaat in het ziekenhuis krijgt hij een medicatieverificatiegesprek. Tijdens dit gesprek controleert een apothekersassistent samen met de patiënt of de gegevens die het ziekenhuis heeft over het medicatiegebruik correct en volledig zijn. Zulke gesprekken zijn arbeidsintensief en patiënten kunnen zich niet altijd alle gegevens correct herinneren.

Dit project bekijkt of patiënten ter voorbereiding van het gesprek zelf thuis al een controle kunnen laten uitvoeren. Hiervoor ontwikkelen en evalueren de onderzoekers een digitale assistent die patiënten ondersteunt bij het controleren en aanvullen van hun medicatiegebruik. De onderzoekers kijken hoe zo’n digitale assistent ontworpen kan worden dat deze optimaal aansluit bij de vaardigheden, motivaties, barrières en waarden van patiënten en zorgverleners. Verder evalueren ze in een veldexperiment de invloed van een digitale assistent op de ervaringen van de patiënt en de apothekersassistent tijdens het medicatieverificatiegesprek.

 De projectleiders
Barbara Maat Karin Slegers  
Barbara Maat Karin Slegers