Implementeren van AI gedreven E-health oplossing om te helpen bij overwinnen van prikangst

Bloed, zweet en angst

20 tot 50 procent van de mensen heeft last van prikangst. Dat kan bij het aanprikken zorgen voor heftige reacties zoals paniek, ontwijkingsgedrag, hartkloppingen, misselijkheid, duizeligheid of flauwvallen. Deze reacties ontstaan vaak al ruim voor de prik zelf. Het gebeurt soms ook onbewust, waardoor ze lastig te voorkomen en genezen zijn.

Prikangst is niet alleen naar voor de patiënt zelf, maar ook voor de verpleegkundigen en artsen die de patiënt behandelen. Het lukt vaak niet meer om iemand gerust te stellen als iemand al erg bang of duizelig de behandelkamer inkomt.

Daarom ontwikkelen we een game app, AINAR (zie www.ainar.io), die met Artificial Intelligence (AI) aan je gezicht kan zien of je bang of duizelig gaat worden voordat je dat zelf doorhebt. Vervolgens leert de app je spelenderwijs om deze reacties te voorkomen voordat de prik plaatsvindt.

In dit project werken onderzoekers, artsen en verpleegkundigen samen om AINAR verder te ontwikkelen, verbeteren en te testen. De kennis en inzichten van de patiënten en het zorgpersoneel zijn daarbij van groot belang. De onderzoekers bekijken wanneer de angst en lichamelijke reacties beginnen, kijken met innovatieve beeldvormingstechnieken en AI wat er dan gebeurt in het gezicht. Trekt iemand bijvoorbeeld bleek weg of gaat die persoon zweten? Daarna testen de onderzoekers de effectiviteit van AINAR en of het de prikervaring voor patiënt en zorgmedewerker verbetert.

 De onderzoekers
Bachtiar Burhani Elisabeth Huis in ’t Veld  
Bachtiar Burhani Elisabeth Huis in ’t Veld