Evaluatieonderzoek naar gebruik E-health applicatie voor revalidatietraject van botbreukpatiënten

In deze studie evalueren onderzoekers de keuzehulp ‘Herstel na botbreuk’ die in het ETZ en Amphia gebruikt wordt. De keuzehulp bevat informatie over wat een botbreuk is, het genezingsproces, mogelijke complicaties, verschillende behandelopties tijdens opname, het hersteltraject en wat patiënten zelf kunnen bijdragen aan herstel. Daarnaast wordt de patiënt gevraagd informatie te geven over zijn/haar situatie voor het ongeval en hoe het met de patiënt gaat op het moment van invullen (kort voor controlebezoek aan behandelend specialist).

Het doel van dit project is om met diepteonderzoek te kijken hoe en in hoeverre een keuzehulp patiënten kan helpen bij het zelf beslissingen nemen en wat de subjectieve beleving van patiënten is in relatie tot een keuzehulp. Voor het onderzoek maken onderzoekers gebruik van interviews met patiënten en zorgverleners en observaties van polikliniekgesprekken. Ze kijken daarbij naar de psychologische beleving, de impact op sociale relaties en de arts-patiëntrelatie. Ook vragen de onderzoekers patiënten naar hun beleving van privacy in relatie tot de keuzehulp. Daarnaast worden de ervaringen van zorgverleners met de keuzehulp onderzocht.

 De onderzoekers
Koen Lansink Tineke Broer  
Koen Lansink Tineke Broer