Richting een e-health-oplossing om na een letsel weer aan het werk te gaan

Als patiënten gepersonaliseerde informatie krijgen nadat zij een letsel hebben opgelopen, kunnen zij onrealistische verwachtingen hebben. In deze studie wordt een module voor een E-health applicatie ontwikkeld met gepersonaliseerde informatie over (duurzaam) terugkeer naar werk. Dit project kent verschillende studiemethoden; een continue kwantitatieve dataverzameling, focusgroepen en semigestructureerde interviews om verdiepende, kwalitatieve informatie over terugkeer naar werk te verzamelen. Datagedreven teksten om de interpretatie van de voorspelde uitkomsten te ondersteunen worden ontwikkeld en getest. De gepersonaliseerde predictiemodellen en testimonials worden geïntegreerd in een bestaande E-health applicatie ‘the patient journey app voor traumapatiënten’. 

 De onderzoekers
Ruth Geuze Margot Joosen  
Ruth Geuze M.C.W. Joosen