Virtual Reality als pijnbestrijding op de Spoedeisende Hulp

Is Virtual Reality (VR) een veilig en effectief niet-medicamenteus middel als alternatief voor het gebruik van medicamenteuze pijnbestrijding tijdens pijnlijke ingrepen op de SEH? Voor dit project werken experts in Immersive Technology en Spoedeisende geneeskunde samen om te onderzoeken of Virtual Reality (VR) een niet-medicamenteus alternatief is voor pijnstilling tijdens pijnlijke ingrepen op de spoedeisende hulp (SEH).

Met kwalitatieve en kwantitatieve uitkomstmaten krijgen onderzoekers een beter begrip van de werkzaamheid en effectiviteit van het gebruik van VR voor pijnstilling op de SEH.

Onderzoekers gebruiken ‘off-the-shelf’  VR-technologie om tijdens pijnlijke ingrepen op de SEH afleiding te geven van de pijn. Het pijnstillende effect van VR wordt vergeleken met de pijnstilling door regulier gebruikte medicatie door gebruik te maken van kwalitatieve farmacologische uitkomstmaten alsmede subjectieve observaties en patiëntbeleving.

 De onderzoekers
  Wendy Powell  
Maite Huis in ’t Veld Wendy Powell