We nemen het voor u op! Hoe verloopt het consult als de patiënt deze kan terugluisteren?

Dit project onderzoekt de informatieoverdracht en communicatie tussen arts en patiënt. Omdat de patiënt veel informatie van een poliklinisch consult vergeet, stelt dit wetenschappelijk onderzoek een geluidsopname van een consult aan de patiënt ter beschikking. Het gesprek kan worden herbeluisterd, wat kan helpen om keuzes te maken in overleg zijn/haar naasten met de arts. Vervolgens wordt bestudeerd of het maken van een geluidsopname invloed heeft op het verloop van het consult (tijd voor emoties, informatieoverdracht, tijd voor small talk, enzovoort) en hoe de patiënt en de arts een gesprek opnemen ervaren. Het onderzoek is een samenwerking tussen het ETZ en de TiU en wordt in een open RCT vorm uitgevoerd bij 200 consulten bij diverse specialismen.

 De onderzoekers
Bunt Krahmer  
Erik-Jan Bunt Emiel Krahmer