Eerste Hart Hulp

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 52 15
Openingstijden
24 uur per dag
7 dagen per week
Route
Voormalige ingang Spoedeisende Hulp

Op locatie ETZ TweeSteden is een speciale afdeling voor acute hartklachten: de Eerste Hart Hulp. De Eerste Hart Hulp is onderdeel van de Spoedeisende hulp. Op de Eerste Hart Hulp kunnen we vier patiënten ter observatie opnemen.

Je kunt terecht komen op de Eerste Hart Hulp als we willen onderzoeken of je hartklacht hebt en/of we vermoeden dat je maximale opnameduur niet langer dan 24 uur zal zijn. Is een langere opname toch nodig? Dan plaatsen we je over naar de verpleegafdeling Cardiologie.

Gang van zaken

Als je opgenomen wordt op de Eerste Hart Hulp dan heb je al een aantal onderzoeken gehad. Denk aan bloedafname, ECG-onderzoek (hartfilmpje) en een longfoto. Ook wordt er een infuusnaald aangebracht.

Op de Eerste Hart Hulp krijg je bedrust. Via de monitor wordt jouw hartritme bewaakt. Als je zelf medicijnen gebruikt dan verzoeken we je om deze door je familie of contactpersoon te laten brengen en zelf zorg te dragen voor inname.

Tijdens de opname kan er meerdere keren bloed worden afgenomen. Ook kan er een nieuw hartfilmpje gemaakt worden als je (opnieuw) pijn hebt. Aan de hand van deze uitslagen en jouw omschrijving van de klachten kan de arts samen met jou bepalen welke behandeling nodig is. 

En verder
  • Geef één of twee contactpersonen door aan de verpleegkundige.
  • Je wordt zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige verzorgd
  • Informatie over jouw gezondheidstoestand wordt alleen verstrekt aan de contactpersonen. Zij kunnen zelf ook de Eerste Hart Hulp bellen. 
  • Mobiele telefoons mogen op de afdeling niet worden gebruikt. Zo nodig kun je gebruik maken van de vaste telefoon op de Eerste Hart Hulp.
  • Bezoek is mogelijk van 14.00 tot 20.00 uur.

dr. B. Zwart

Interventiecardioloog

Breed geïnteresseerde cardioloog met aandachtsgebieden dotteren, hartinfarcten en bloedverdunners (antistolling)