Dialysecentrum

Dialyse Koetshuis Waalwijk
Direct nummer
(013) 221 12 91
Openingstijden
ma t/m za 7.30-20.00
Route
Eerste etage Gezondheidscentrum Het Koetshuis

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 29 10
Openingstijden
ma t/m za 7.30-20.00
Bezoektijden
ma t/m zo 10.00-11.00
ma t/m zo 16.00-17.00
Route
10

Goed werkende nieren zijn van levensbelang. Soms werken je nieren minder goed of helemaal niet meer. Dit kan komen door bijvoorbeeld een chronische nierziekte of erfelijke aandoening. Als je nieren niet goed werken dan moet de functie van je nieren worden overgenomen. Het bloed in je lichaam wordt kunstmatig via een machine of buikvlies gezuiverd. Dit heet dialyseren. Voor dialyse kun je al jaren terecht in het Dialysecentrum  bij ETZ Elisabeth en het Koetshuis in Waalwijk.

Dialysecentrum.png
 

Meestal begin je met dialyse wanneer je nierfunctie nog maar 10 tot 15 procent is. Soms krijg je het advies om al eerder te beginnen. Je arts kan bijvoorbeeld samen met jou besluiten om te gaan dialyseren als je bloeddruk ondanks behandeling veel te hoog blijft of als jij je constant slecht voelt. Dit heet de predialysefase. Dit kan per persoon erg verschillen; sommige mensen voelen zich bij een slechte nierfunctie intens moe en ziek, anderen voelen zich nog redelijk fit.

Predialysefase

Predialyse is de fase die voorafgaat aan de dialyse, als de nieren nog maar voor ongeveer 20 procent werken. Wanneer de nierfunctie rond de 10 procent is, is het noodzakelijk dat het bloed kunstmatig gezuiverd wordt. Je moet dan gaan dialyseren.

Hoe lang de predialysefase duurt, verschilt per persoon. Sommigen moeten na een half jaar al dialyseren, bij anderen duurt het wel zes tot acht jaar. Ook kan de predialysefase helemaal worden overgeslagen. De nierfunctie is dan zo snel achteruit gegaan, dat dialyse meteen nodig is.

Buitengewone ondersteuning

In de predialysefase doen onze zorgprofessionals alles eraan om dialyseren zo lang mogelijk uit te stellen, en dus de nierfunctie te behouden. Dat doen we door je bloedwaarden regelmatig te meten, te kijken naar de beste medicatie en door het opstellen van een dieet dat is afgestemd op jouw wensen. Een groot team van zorgbehandelaars staat klaar om jou te begeleiden.

De nefroloog, een arts gespecialiseerd in nierziekten, informeert je over ziektebeelden, behandelingen en gevolgen bij bijvoorbeeld een niertransplantatie. Voor meer informatie verwijst de nefroloog je door naar de predialyseverpleegkundige van de dialyseafdeling. Zij geeft alle informatie over jouw dialysebehandeling. Jouw voorkeur en medische mogelijkheden zijn bepalend voor de keuze van behandeling. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met jouw levensritme, persoonlijkheid, werk, huisvesting en vrijetijdsbesteding. Je partner en familie zijn welkom tijdens de gesprekken met de predialyseverpleegkundige. De verpleegkundige brengt je ook in contact met een medisch maatschappelijk werker en een diëtist voor goede begeleiding.

Dialyseren

Er zijn verschillende manieren van dialyseren:

 • Hemodialyse (kunstnierbehandeling): dit is de klassieke vorm van dialyse. Een dialysemachine filtert jouw bloed via een kunstnier. Dit gebeurt drie tot vier keer per week gedurende drie tot vier uur per dialysebehandeling. Dankzij het spoelen van je bloed verwijdert de kunstnier afvalstoffen en overtollig vocht uit je lichaam.
 • Peritoneale dialyse (buikspoeling): overdag of ’s nachts. Peritoneale dialyse is een dialysevorm die thuis plaatsvindt.

Alle vormen van dialyseren hebben zowel voor- als nadelen. Samen met de zorgverleners bepaal je welke dialysevorm het beste past bij jouw leefpatroon.

In het Dialysecentrum

In het Dialysecentrum zijn 24 dialysestations aanwezig voor hemodialyse. Het centrum is verdeeld over vier behandelruimtes en een acute kamer.  Er worden per dag twee groepen patiënten gedialyseerd; de ene groep dialyseert op maandag, woensdag en vrijdag, de andere op dinsdag, donderdag en zaterdag. 's Ochtends vanaf 08.00 uur en 's middags vanaf 14.00 uur worden er om het kwartier patiënten aangesloten aan de hemodialysemachine.

Artsenvisite

De arts loopt één keer per week visite tijdens de dialysebehandeling. Bij de artsenvisite bespreekt de arts jouw vragen over de behandeling en bloeduitslagen. Ook kan hij medicatierecepten uitschrijven. Heb je acute vragen? Dan kun je altijd even met de verpleegkundige overleggen.

Faciliteiten

Dialyseren heeft een grote impact op je leven. Veel van je tijd breng je door in het Dialysecentrum. Om deze tijd door te komen, bieden we bij ETZ verschillende faciliteiten. Zo kun je tijdens de dialyse televisie kijken en spelletjes doen samen met andere dialysepatiënten. Je kunt gebruikmaken van de telefoon, leesmap en kranten. Heb je een tablet, laptop of smartphone bij je? Dan kun je gratis internetten op ons WiFi-netwerk. Ook bezoek is van harte welkom.

Vakantie en dialyse

Dialyseren heeft een grote invloed op jouw leven. Maar ook jij moet kunnen genieten, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Dialyseren kan dan in een vakantiedialysecentrum op diverse plekken in binnen- en buitenland. Je hebt hiervoor wel toestemming van je arts nodig. Vraag jouw behandelend arts of verpleegkundige om meer informatie.

Vakantiedialyse in het ETZ

Dialyseer jij in een ander ziekenhuis of dialysecentrum? Ook dan kun je terecht bij het ETZ. Er zijn accommodaties voor vakantiedialyse in Tilburg en Waalwijk. Dus wil je naar vakantiepark de Beekse Bergen? Naar het Eftelinghotel? Of een bezoek brengen aan Festival Mundial? Je kunt dan terecht in de Dialysecentra van het ETZ. Ook jouw partner is van harte welkom om je tijdens je behandeling te vergezellen. Alleen bij het aan- en afsluiten van de apparatuur vragen wij hem of haar om even in de wachtruimte plaats te nemen. Alle dialysepatiënten uit binnen- en buitenland zijn welkom. Hiervoor heb je wel goedkeuring van je zorgverzekering nodig. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie.

Wat moet je doen om bij ons te kunnen dialyseren tijdens de vakantie?

 • Vraag je eigen nefroloog om toestemming voor een vakantiedialyse.
 • Neem minstens drie maanden van tevoren contact met ons op via telefoonnummer
  (013) 221 29 10. Vraag naar de teamleider om te informeren of er plaats is in de periode dat je wilt dialyseren.
 • Is er plek? Vraag jouw zorgverlener je medische gegevens te faxen naar faxnummer
  (013) 542 17 43. Onze zorgverleners beslissen aan de hand van deze gegevens of je in het ETZ kunt dialyseren. Je krijgt hierover zo snel mogelijk bericht.
Spoed

Buiten openingstijden is een dialyseverpleegkundige bereikbaar via het algemene nummer (013) 221 00 00. Je kunt bellen in de volgende situaties:

 • Als je shunt dicht zit.
 • Als je benauwd bent.
 • Als je koorts krijgt bij een hemodialysekatheter.
 • Wanneer jij troebele uitloop of buikpijn hebt bij peritoneaal dialysebehandeling.

 Voor overige medische klachten neem je contact op met je huisarts.

HKZ-certificaat

Het Dialysecentrum van het ETZ heeft het HKZ-keurmerk. Dit betekent dat ons Dialysecentrum voldoet aan normen die dialysepatiënten, dialyseverpleegkundigen, nefrologen en zorgverzekeraars hebben vastgesteld. Het Dialysecentrum heeft de zorg voor patiënten goed op orde en laat betrouwbare resultaten zien. We werken voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Zorgteam

In het Dialysecentrum werken diverse zorgprofessionals.

Nefrologen

De nefroloog is een internist die gespecialiseerd is in nierziekten. De nefroloog is eindverantwoordelijk. Arts-assistenten en verpleegkundigen ondersteunen de nefrologen.

Verpleegkundigen

Onze dialyseverpleegkundigen en predialyseverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in nierziekten. Ze geven je voorlichting, begeleiding en ondersteuning. Ook krijg je in het Dialysecentrum te maken met algemeen verpleegkundigen die in opleiding zijn tot dialyseverpleegkundige.

Medisch maatschappelijk werkers

Een intensieve en langdurige dialysebehandeling grijpt in op vele facetten van je leven en kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, angst en verdriet. Er kunnen vragen opkomen over werk, financiën, huisvesting en de verdere gevolgen van ziekte. Onze medisch maatschappelijk werkers bieden jou en je partner, kinderen of familieleden begeleiding bij het verwerken van jouw ziekte, angst of verdriet, zorgen over thuis, werk en hoe het nu verder moet. Je kunt zelf of via een van onze zorgverleners altijd een beroep doen op een maatschappelijk werker. Zij kunnen ook tijdens de dialysebehandeling op jouw verzoek langskomen.

Meer over Medisch Maatschappelijk Werk

Diëtisten

Voeding speelt een belangrijke ondersteunende rol bij het dialyseren. Elke dialysepatiënt krijgt een persoonlijk dieetadvies. Onze ervaren diëtisten kijken daarbij vooral naar jouw voorkeuren en bieden daarin advies en ondersteuning. Als je gekozen hebt voor dialyseren in het ziekenhuis, dan kan de diëtist tijdens het dialyseren langskomen. Bij de peritoneaal dialyse (die thuis plaatsvindt) maakt de diëtist een afspraak met jou.

Meer over Diëtetiek

Medisch instrumentatietechnici

De instrumentatietechnicus is verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparatie van alle dialyseapparatuur en installaties. Er worden strenge, internationale eisen gesteld aan de apparatuur en gebruikte dialysevloeistoffen.

Schoonmakers

We stellen hoge eisen aan hygiëne in het Dialysecentrum. Behalve de desinfectie en sterilisatie van dialyseapparatuur moeten verschillende werkruimtes en sanitaire voorzieningen gereinigd worden. Onze medewerkers Schoonmaak dragen zorg hiervoor.

Meer informatie

dr. A.J. Apperloo

internist-nefroloog

C.E.A. Balemans

Internist-nefroloog

Ik vind het belangrijk aandacht te hebben voor iemand zijn hele verhaal. Alleen zo kun je zorg dragen in de breedste zin van het woord

dr. S. van Esch

Internist-nefroloog

Ik vind het belangrijk dat de patiënt zich gehoord voelt en kan meebeslissen.

Dr. R. (Rob) van der Pas

Internist-nefroloog

Binnen interne geneeskunde ben ik gespecialiseerd in nierziekten. Ik ben geïnteresseerd in de patiënt als persoon en wil zorg leveren die op de patiënt is afgestemd

dr. P.L. Rensma

Internist-nefroloog

dr. S. van Veen

Internist-nefroloog

Ik vind het prettig dat ik mensen in allerlei fasen van het leven meemaak zodat ik ze op de juiste manier kan begeleiden tijdens de nierstoornis.